Paikkatietoa hyödyntävät haavoittuvuusarvioinnit vesivarojen hallinnassa: Tapaustutkimuksia Aasian merkittävistä jokivesistöistä keskittyen analyysiyksikköön sekä laajan ja avoimen datan käyttöön

Aura Salmivaara

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Väitöskirja käsittelee paikkatietoanalyysin käyttöä, keskittyen laajan ja avoimen datan (big and open data) hyödyntämiseen vesivaroihin liittyvissä haavoittuvuusarvioinneissa sekä ana-lyysiyksikön valintaan ja sen vaikutukseen tuloksissa. Väitöskirja perustuu neljään vertaisarvi-oituun tieteelliseen julkaisuun sekä näiden pohjalta laadittuun synteesiin. Tutkimusalueena ovat suuret joet ja niiden valuma-alueet erityisesti monsuuni-Aasiassa eli monsuuni-ilmaston alueella Kiinasta itäiseen Afganistaniin. Analyysiyksikön määrittämisessä käytettiin sekä en-nalta määritettyjä että datan perusteella tilastollisin menetelmin määräytyneitä kriteerejä. Väitöskirjassa kehitettiin uusia menetelmiä sopivan analyysiyksikön määrittämiseksi. Paikkatietoaineistojen kattavuus ja saatavuus ovat lisääntyneet viime vuosina huomattavasti. Laajaa ja avointa dataa voidaan hyödyntää yhdistämällä ja kartoittamalla ja täten käyttää tätä dataa monimutkaisten ilmiöiden tarkasteluun ja päätöksenteon tukemiseen. Paikkatietoana-lyysin näennäinen yksinkertaisuus vaatii kuitenkin huomiota. Erityisen tärkeää tämä on vesivarojen hallinnassa, johon vaikuttavat monenlaiset toimijat ja tarpeet eri sektoreilla. Vesivarojen hallinta on haastavaa nopeasti muuttuvassa monsuuni-Aasiassa, jonka väkiluku on tällä hetkellä noin 3,5 miljardia. Muutoksia aiheuttavat mm. ilmastonmuutos, väestönkasvu, kaupungistuminen sekä erilaiset kehityspaineet kuten luonnonvarojen hyödyntäminen ja infra-struktuurin rakentaminen. Lisäksi monet alueen suurista jokivesistöistä myös jakaantuvat kahden tai useamman valtion alueelle tuoden lisähaasteita vesivarojen hallintaan. Tätä taustaa vasten paikkaan sidotut haavoittuvuusarvioinnit ja niiden kehittäminen ovat tärkeitä asioita. Väitös osoittaa, että laajat ja avoimet paikkatietoaineistot ovat erittäin hyödyllisiä veteen liittyvissä haavoittuvuusanalyyseissä. Lisäksi analyysiyksikön valinnalla on suuri merkitys tulok-siin, ja tähän ei ole kiinnitetty vesivarojen hallinnassa riittävästi huomiota. Väitöskirja suositteleekin usean analyysiyksikön ja mittakaavan soveltamista veteen liittyvissä paikkatietoana-lyyseissä. Väitöskirja painottaa analyysiprosessiin liittyvien valintojen selkeän ja läpinäkyvän raportoinnin merkitystä. Myös paikkatiedon luokittelu on tarpeen, jotta voidaan huomioida paremmin aineiston puutteet sekä välttää epävarmuuksien kertaantuminen. Vertailtavuus on paikkatietoon perustuvien haavoittuvuusarviointien suurin etu, ja siksi on suositeltavaa käyt-tää mahdollisimman yksinkertaisia menetelmiä esimerkiksi indikaattorien yhdistelyssä. Väitöskirjan tulokset edesauttavat paikkatietoon perustuvien analyysimenetelmien kehittämistä veteen liittyvissä haavoittuvuusarvioinneissa ja hyödyttävät laajan ja avoimen datan mo-nipuolisempaa käyttöä vesivarojen kestävän ja kokonaisvaltaisen hallinnan tukemiseksi.
  Julkaisun otsikon käännösPaikkatietoa hyödyntävät haavoittuvuusarvioinnit vesivarojen hallinnassa: Tapaustutkimuksia Aasian merkittävistä jokivesistöistä keskittyen analyysiyksikköön sekä laajan ja avoimen datan käyttöön
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Varis, Olli, Vastuuprofessori
  • Kummu, Matti, Ohjaaja
  • Keskinen, Marko, Ohjaaja
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-6282-2
  Sähköinen ISBN978-952-60-6283-9
  TilaJulkaistu - 2015
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Tutkimusalat

  • haavoittuvuusarviointi
  • vesivarojen hallinta
  • Aasia
  • paikkatietoanalyysi
  • spatiaalinen analyysiyksikkö
  • avoin data

  Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Paikkatietoa hyödyntävät haavoittuvuusarvioinnit vesivarojen hallinnassa: Tapaustutkimuksia Aasian merkittävistä jokivesistöistä keskittyen analyysiyksikköön sekä laajan ja avoimen datan käyttöön'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä