Solution Planning from the Perspective of Customer Value

Julkaisun otsikon käännös: Solution Planning from the Perspective of Customer Value

Marko Komssi

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Pitkäjänteinen ratkaisusuunnittelu on haastavaa ohjelmistoyrityksille alati muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Haasteisiin vastatakseen ohjelmistoyritykset panostavat tyypillisesti uusiin teknologioihin ja tuoteominaisuuksiin siinä toivossa, että nämä tuottaisivat mahdollisimman nopeasti liiketoiminta-arvoa yritykselle. Panostukset eivät kuitenkaan usein tuota toivottua lopputulosta. Ratkaisuksi ongelmaan on ehdotettu asiakaslähtöistä ajattelutapaa, jossa arvo syntyy asiakkaan tehtävissä ja jossa ohjelmistoratkaisuilla ei katsota olevan arvoa ennen kuin asiakas kokee ne hyödyllisiksi. Tässä asiakasarvoksi kutsutussa ajattelutavassa ohjelmistoyritys voi osallistua asiakkaan omaan arvonluontiin tarjoamalla asiakkaan tehtäviä tukevia tuotteita ja palveluja. Tässä tutkimuksessa selvitettiin asiakasarvon roolia ohjelmistoyritysten ratkaisusuunnittelussa. Tutkimuksessa analysoitiin suunnitteluun liittyviä ongelmia asiakasarvon näkökulmasta ja tunnistettiin käytännön keinoja, jotka painottavat asiakasarvoa yritysten toiminnassa. Tutkimus perustuu kahdessa suomalaisessa ohjelmistoyrityksessä tehtyyn laadulliseen pitkittäistutkimukseen, joka toteutettiin tapaus- ja toimintatutkimusmenetelmiä käyttäen. Väitöstutkimuksen tuloksena havaittiin, että ohjelmistoyritysten ratkaisusuunnittelu kärsii asiakasarvon kannalta liian tuoteominaisuuslähtöisestä ja kapeakatseisesta ajattelusta. Lisäksi syvä ymmärrys asiakkaiden eri tehtävistä oli hajautunut eri ihmisille. Myös "tulipalojen sammutustyö" hankaloitti toistuvasti pidemmän aikavälin suunnittelua. Nämä asiakasarvoon liittyvät ongelmat vaikuttavat olevan kulttuurillisia ja sellaisina vaikeita muuttaa. Tässä tutkimuksessa esitellään konkreettisia käytäntöjä, joiden avulla asiakkaiden tehtäviä voidaan kuvata ja priorisoida tiekarttapohjaisessa ratkaisusuunnittelussa. Koska asiakkaiden tehtävät eivät tyypillisesti muutu kovin usein, ne mahdollistavat pidemmän aikavälin näkymän ratkaisusuunnitteluun kuin tuoteominaisuudet. Täydentävänä keinona tutkimus esittelee hackathon-menetelmän, jonka avulla ohjelmistoyritykset voivat arvioida ideoidensa mahdollista asiakasarvoa jo ratkaisusuunnittelun varhaisessa vaiheessa. Väitöskirjassa esitetyt tulokset painottavat, että asiakkaan tehtävien holistinen ja aikainen analysointi lisää asiakasarvon roolia ratkaisusuunnittelussa. Analysoinnilla olisi voimakkaampi vaikutus ratkaisusuunnitteluun, jos yritysten strategiset prosessit ja kulttuuri korostaisivat asiakasarvoa.
Julkaisun otsikon käännösSolution Planning from the Perspective of Customer Value
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Kauppinen, Marjo, Vastuuprofessori
  • Männistö, Tomi, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-3968-8
Sähköinen ISBN978-952-60-3969-5
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • Asiakasarvo
  • vaatimusmäärittely
  • ratkaisusuunnittelu

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Solution Planning from the Perspective of Customer Value'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä