Soft cellulose II nanospheres: Sol-gel behaviour, swelling and material synthesis

Marco Beaumont, Sabine Rosenfeldt, Blaise L. Tardy, Claudia Gusenbauer, Alexey Khakalo, Nonappa, Martina Opietnik, Antje Potthast, Orlando J. Rojas, Thomas Rosenau*

*Tämän työn vastaava kirjoittaja

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleScientificvertaisarvioitu

13 Sitaatiot (Scopus)
90 Lataukset (Pure)

Hakutulokset