Sosioekonominen hyöty kriteerinä vertailtaessa laajakaistaisia viranomaisradioverkkopalveluja

Matti Peltola

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Viranomaisilla on tarve laajakaistaisille (BB) radioverkkopalveluille. Viranomaisradio-verkkopalvelut on toteutettu nykyisin kapeakaistatekniikalla (NB), siitä syystä monessa maassa viranomaiset hyödyntävät kaupallisia verkkoja ei-kriittiseen viestintään. Kaupalliset mobiili-verkot on päivitettävissä täyttämään viranomaisten toiminnallisuus vaatimukset, mutta ko. verkkojen saatavuus ja käytettävyys on esitetty huolenaiheena. Siitä syystä on ensiarvoisen tärkeä ymmärtää kaupallisten verkkojen käyttökelpoisuus viranomaisverkkopalvelujen tuottajana. Tutkimuksen tarkoituksena on löytää optimi vaihtoehto, miten nykyiset NB viranomais-radioverkkopalvelut voidaan korvata BB-palveluilla, kun tutkimuskohteena on Suomen tarpeet. Sosioekonomista hyötyä käytetään yleisesti mittarina, kun arvotetaan yhteiskunnallisia palveluja – niin tässäkin tapauksessa. Väitöskirjassa on verrattu neljää eri toteutusvaihtehtoa ja tarkasteltu niitä viidellä eri tyyppisellä alueella. Verkkovaihtoehdot ovat dedikoitu tai kaupallinen verkko, niiden hybridi tai sitten nykyisen PPDR-verkon ja kaupallisen perusverkon kombinaatio. Radiopuhelinverkkoratkaisu on arvioitu viidessä Suomen maakunnassa, joissa kussakin on erilainen asukastiheys (3.3 – 2785 henkilöä/km2). Analyysin perusteella eniten sosioekonomista hyötyä tuottaa hybridiverkko; harvaan asutuilla alueilla viranomaisradioverkkopalvelut tuotetaan kaupallisia verkkoja käyttäen asukastiheyteen noin 50...130 henkilöä/km2 saakka, ja siitä eteenpäin taajaan asutuilla alueilla käytetään dedikoituja verkkoja – tarkka kynnysarvo riippuu paikallisista olosuhteista. Kaupallisen verkon edullisuus harvaan asutuilla alueilla johtuu saman käyttäjämaksun käytöstä kaikkialla.NB-verkkoja tullaan käyttämään ennakoitua kauemmin; niiden rinnakkainen, ajallisesti rajoitettu käyttö kaupallisten BB-verkkojen kanssa todettiin analyysissa joillakin alueilla kannattavaksi. "Viiden askeleen" kehityspolku NB-verkosta BB-verkoksi mahdollistaa joustavan ja taloudellisen siirtymän. Jos viranomaisten matkapuhelinverkkopalvelut toteutetaan kaupallisilla verkoilla, ja jos osa tästä verkosta perustuu 2G/3G-tekniikkaan, tälle osalle verkkoa tarvitaan erillinen ratkaisu, joka täyttää puhepalvelulta vaadittavan nopean kytkeytymisajan vaatimuksen. Ratkaisuna voi olla esim. nykyisen NB PPDR verkon käyttö rinnalla, kunnes koko verkko on päivitetty 4G/5G-tekniikkaan.
Julkaisun otsikon käännösSosioekonominen hyöty kriteerinä vertailtaessa laajakaistaisia viranomaisradioverkkopalveluja
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Hämmäinen, Heikki, Vastuuprofessori
  • Hämmäinen, Heikki, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8117-5
Sähköinen ISBN978-952-60-8118-2
TilaJulkaistu - 2018
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • viranomaisverkot
  • yhteiskuntahyödyt

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Sosioekonominen hyöty kriteerinä vertailtaessa laajakaistaisia viranomaisradioverkkopalveluja'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä