Socio-cognitive perspectives on IT-enabled change in organizations

Julkaisun otsikon käännös: Sosio-kognitiivisia näkökulmia tietotekniikan mahdollistamaan organisaatiomuutokseen

Mikko Valorinta

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Väitöskirja tarkastelee tietotekniikan kehittymistä organisaatioissa sosio-kognitiivisesta näkökulmasta. Tietotekniikan ja organisaatioiden muutosta käsitellään analysoimalla yksilö- ja ryhmätason prosesseja, joita organisaatiot tarvitsevat tiedon käsittelyyn sekä muutosten toteuttamiseen. Väitöskirja tarkastelee kahta tutkimuskysymystä: (1) miksi organisaatioilla on vaikeuksia tietotekniikan mahdollistamien muutosten toteuttamisessa? sekä (2) miten organisaatiot voivat edesauttaa tietotekniikan mahdollistamien muutosten toteuttamista? Väitöskirja käsittelee historiallisten, laadullisten sekä kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien avulla tietotekniikan koko elinkaarta organisaatioissa. Väitöskirja koostuu johdanto-osuudesta ja neljästä erillisestä tutkimuksesta. Ensimmäisessä tutkimuksessa analysoidaan tietoinen läsnäolo -käsitteen (mindfulness) avulla organisaatioiden kognitiivista inertiaa ja tekno-sosiaalisia muutosprosesseja. Toinen tutkimus tarkastelee, miten teknologian ja organisaation valtasuhteiden polkuriippuvuudet kietoutuvat toisiinsa. Kolmas artikkeli keskittyy tietotekniikan ja tietotekniikan johtamisen merkitykseen organisaation yhdensuuntaisuuden ja toiminnan kehittämisessä. Neljäs artikkeli on historiallinen tutkimus, jossa arvioidaan pitkittäistutkimuksen avulla tietotekniikan kehittymistä ja tekno-sosiaalista muutosta kaupan alalla. Väitöskirjan teoreettinen kontribuutio sosio-tekniseen ja sosio-kognitiiviseen näkökulmaan on niiden keskeisten organisatoristen prosessien tunnistaminen, joiden myötävaikutuksella tietotekniikan mahdollistama muutos organisaatiossa toteutuu. Työn keskeinen väitös on, että sosio-kognitiivisesta näkökulmasta tietotekniikan mahdollistamaa organisatorista muutosta voidaan ymmärtää kolmen organisatorisen prosessin avulla. Nämä prosessit ovat käsittäminen, sitoutuminen, sekä koordinointi. Käsittäminen viittaa tietoisuuteen sekä kykyyn havaita ja ymmärtää tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. Organisaation sisäiset valtasuhteet sekä henkilökohtaiset motiivit puolestaan vaikuttavat päätöksentekoon sekä siihen, miten eri toimijat sitoutuvat muutoksen läpivientiin. Tietotekniikan mahdollistamat muutokset myös ylittävät tyypillisesti organisaation raja-aitoja ja edellyttävät muutoksen koordinointia yli yksikkörajojen. Käsittäminen, sitoutuminen, sekä koordinointi vaikuttavat läpi teknologian ja järjestelmien elinkaaren ja ovat osaksi päällekkäisiä prosesseja. Päätöksentekijöiden ymmärrys tietotekniikan mahdollistamista muutoksista edesauttaa päätöksentekijöiden sitoutumista muutokseen. Laaja sitoutuminen puolestaan tukee muutoksen läpivientiä sekä koordinointia yli organisaatioyksiköiden.
Julkaisun otsikon käännösSosio-kognitiivisia näkökulmia tietotekniikan mahdollistamaan organisaatiomuutokseen
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Lamberg, Juha-Antti, Vastuuprofessori
  • Schildt, Henri, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-4578-8
Sähköinen ISBN978-952-60-4579-5
TilaJulkaistu - 2012
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • tietotekniikka
  • organisatorinen muutos
  • sosiokognitiivinen näkökulma
  • tietotekniikan johtaminen
  • mindfulness
  • kaupan ala

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Sosio-kognitiivisia näkökulmia tietotekniikan mahdollistamaan organisaatiomuutokseen'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä