Sisu as Guts, Grace, and Gentleness - A Way of Life, Growth, and Being in Times of Adversity

Julkaisun otsikon käännös: Lujuus, lämpö ja lempeä arvokkuus: Sisu elämäntapana ja vahvuutena vastoinkäymisten keskellä

Emilia Elisabet Lahti

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tutkin väitöskirjassani sisun käsitettä, joka viittaa ihmisten yleismaailmalliseen kykyyn ylittää omat ennalta olettamansa rajoitukset vastoinkäymisten keskellä. Työ sai syntynsä omakohtaisesti kokemastani traumasta sekä William Jamesin edelleen osin vastaamattomista kysymyksistä liittyen "ihmisen voiman kapasiteetin rajoihin" ja niihin "polkuihin ja avaimiin," joita ihmiset käyttävät löytääkseen tuon voiman (1907, s. 332). Väitöskirja esittää sisun perustavanlaatuisena ilmiönä, joka koostuu ominaisuuksista, kuten transsendenssi, lempeys, ja yhteys sekä ihmisen kyky muokata omaa toimintaansa paremman elämän synnyttämiseksi. Kuvaan sisua myös lempeänä voimana (gentle power), jonka avulla yksilö ei ainoastaan "selviydy" vaan voi toisinaan kokea "sisäistä laajentumista" jonkin erityisen vaikean matkantaipaleen aikana. Lempeä voima ilmentää harmonista ja rakentavaa sisua rikkovan sisun sijaan. Väitöskirja tarjoaa perustan myöhemmälle sisun käsitteelliselle ymmärtämiselle ja pyrkii rikastamaan keskustelua vastoinkäymisten voittamisen kokemuksesta psykologian tieteen aihekentässä, jota on kritisoitu siitä, että se ei huomio riittävästi tutkimiensa ilmiöiden kontekstia. Koska olen kiinnostunut siitä, mikä on hyväksi minulle ja systeemeille, joiden osana elän, en kysy vain "Mitä on sisu?" mutta "Mitä on hyvä sisu?" Ensimmäinen essee esittelee kyselytutkimuksen (N=1,208) temaattisen analyysin tulokset sisun käsitteellisen perustan luomiseksi ja sanaston rakentamisen sisun kokemuksen ympärille. Omaksumani epistemologinen ja ontologinen näkökulma tulkitsee niin tiedon kuin ihmisen sisäisen kapasiteetin ilmiöinä, jotka syntyvät ja kehittyvät yksilön suoran kokemuksen kautta. Sen vuoksi toisessa ja kolmannessa esseessä hyödynnän hermeneuttis-fenomenologista tutkimusviitekehystä, johon kuului kaksi kenttätutkimusta. Näistä ensimmäinen koostui 2400 kilometrin ja 50 päivän mittaisesta juoksu- ja pyöräilymatkasta Uuden-Seelannin läpi. Toinen kenttätutkimus hyödyntää kokemuksiani kahden kuukauden valmennusjaksosta pohjois-kiinalaisessa kamppailulajiakatemiassa. Niiden kautta tutkin, miten sisu äärimmäisten ja yllättävien haasteiden keskellä ilmenee eletyn elämän rosoisissa, mutta samalla rikkaissa tilanteissa eikä ainoastaan toissijaisissa tai jälkikäteen rekonstruoiduissa lähteissä. Essee 3 tutkii sisua erityisenä lempeänä voimana systeemiälylle ominaisen "ajattelun ajattelun" viitekehyksen kautta. Tarkasteluni tukena teoreettis-esseistisessä, osittain autoetnografisessa työssäni käytän havaintojani itämaisista kamppailulajeista, jotka systeemiälynäkökulman tavoin korostavat eräänlaista "sydämen viisautta." Tämä viisaus näyttäytyy systeemiälyssä yhdistelmänä läsnäoloa, toisen inhimilliselle taajuudelle virittymistä, sekä huomiota itsereflektiivisyyden potentiaalia kohtaan, mitkä ovat ominaisia myös aikidolle ja kungfulle. Väitöskirja myös tunnustelee sisua lempeän voiman "elämäntapana" jokapäiväisen kokemuksen eli eletyn ihmiselämän rikkaan fenomenologian sydämessä.
Julkaisun otsikon käännösLujuus, lämpö ja lempeä arvokkuus: Sisu elämäntapana ja vahvuutena vastoinkäymisten keskellä
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Järvilehto, Lauri, Vastuuprofessori
  • Saarinen, Esa, Ohjaaja
  • Martela, Frank, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-64-0871-2
Sähköinen ISBN978-952-64-0872-9
TilaJulkaistu - 2022
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • lämmin sisu
  • lempeä voima
  • laadullinen tutkimus
  • fenomenologia
  • autoetnografia

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Lujuus, lämpö ja lempeä arvokkuus: Sisu elämäntapana ja vahvuutena vastoinkäymisten keskellä'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä