Single Walled Carbon Nanotube network - Tetrahedral Amorphous Carbon composite film

Ajai Iyer, Antti Kaskela, Leena-Sisko Johansson, Xuwen Liu, Esko I. Kauppinen, Jari Koskinen

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleScientificvertaisarvioitu

8 Sitaatiot (Scopus)
661 Lataukset (Pure)

Hakutulokset