Shared Artefacts and Virtual Worlds in Computer-Mediated Creative Collaboration

Pekka Alahuhta

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Virtuaalitiimit yleistyvät liiketoiminnan globalisoituessa. Virtuaalitiimien jäsenet viestivät pääosin tieto- ja viestintäteknologian välityksellä. Tutkimuksessa ja käytännön työssä on havaittu, että eri tieto- ja viestintäteknologiset vuorovaikutusympäristöt voivat tukea virtuaalitiimien eri toimintoja. Vuorovaikutusympäristöjen roolia virtuaalitiimin luovan työn tukemisessa ei kuitenkaan ole täysin ymmärretty. Väitöskirja käsittelee aihetta suunnaten huomion artefaktoihin ja kolmiulotteisiin virtuaalimaailmoihin. Artefaktat – yhteiset visuaaliset dokumentit – on aiemmin mielletty välttämättömiksi samanpaikkaisessa luovassa yhteistyössä. Artefaktojen rooli monipaikkaisessa, tietokonevälitteisessä luovassa yhteistyössä on kuitenkin vielä selvittämättä. Aiemmat tutkimukset ovat arvioineet virtuaalimaailmojen olevan suotuisia luovalle tiimin vuorovaikutukselle; näkökantaa ei kuitenkaan ole luonnehdittu tai kuvattu järjestelmällisesti. Väitöskirjan neljä esseetä hyödyntävät dataa teknisten asiantuntijoiden, päätöksentekijöiden ja teollisten suunnittelijoiden tosielämän vuorovaikutustilanteista. Vuorovaikutusympäristöinä käytettiin web-konferenssityökalua tai kolmiulotteista virtuaalimaailmaa. Ensimmäinen esseistä linjaa kahdeksan kolmiulotteisen virtuaalimaailman ominaispiirrettä, jotka tukevat luovan tiimin vuorovaikutusta. Toinen esseistä selvittää, miten visuaalisesti kaksiulotteinen web-konferenssityökalu ja kolmiulotteinen virtuaalimaailma eroavat toisistaan artefaktojen käytön osalta. Kolmas essee tarkastelee artefaktoja rajaesineinä, jotka välittävät viestintää erillisten sosiaalisten maailmojen leikkauskohdassa. Tuloksiin perustuen neljäs essee tarkastelee visuaalisten artefaktojen roolia monipaikkaisten, hajautettujen tiimien erilaisissa yhteistyöaktiviteeteissa luovan virtuaalimaailma-vuorovaikutuksen yhteydessä. Tutkimustulokset havainnollistavat virtuaalimaailman potentiaalin edistää luovaa tiimitason vuorovaikutusta. Tulokset esittelevät luovien virtuaalitiimien hyödyntämien artefaktojen kirjon, ulottuen episteemisistä teknisiin objekteihin. Havaittuihin virtuaalimaailman ja web-konferenssityökalun eroavaisuuksiin perustuen esitetään visuaalisen ja auditiivisen viestintäkanavan eroon pohjautuvaa laajennusta rajaesineiden käsitteeseen. Siinä missä tutkimus on merkittävä luovaan vuorovaikutukseen osallistuvien virtuaalitiimien kannalta, se myös linjaa mahdollisia suuntia tulevaisuuden tieto- ja viestintäteknologian kehityspolulle.
Julkaisun otsikon käännösShared Artefacts and Virtual Worlds in Computer-Mediated Creative Collaboration
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Vartiainen, Matti, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6170-2
Sähköinen ISBN978-952-60-6171-9
TilaJulkaistu - 2015
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • episteemiset objektit
  • hajautetut tiimit
  • luova yhteistyö
  • rajaesineet
  • tekniset objektit
  • virtuaalimaailmat

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Shared Artefacts and Virtual Worlds in Computer-Mediated Creative Collaboration'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä