Palvelullistuminen, strategia ja alustat

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Globaali kilpailu ja tuotetarjoomien hyödykkeistyminen ovat viime vuosikymmeninä luoneet haasteita valmistavalle teollisuudelle. Monet yritykset ovat vastanneet tilanteeseen "palvelullistamalla" liiketoimintaansa, eli siirtämällä painopistettä tuotteiden valmistamisesta palvelujen tarjoamiseen. Tämä jo aiemmin vaativaksi todettu muutos on kuitenkin viime vuosina tullut yhä monimutkaisemmaksi. Teollisten toimialojen digitalisaatio ja lisääntyvä tietointensiivisyys ovat mahdollistaneet aivan uudenlaiset tarjoomat - mutta samalla asiakastarpeet, yhteistyöverkostot ja kilpailukenttä ovat tulleet vaikeaselkoisemmiksi. Toimintaympäristö myös muuttuu yhä nopeammin. Nykytilanne korostaa strategisen johtamisen tärkeyttä. Muuttuva ympäristö asettaa vaatimuksia yritysten strategioille sekä myös tavoille organisoitua strategian mukaisesti. Vaikka teollisten palveluiden tutkimus on ollut laajaa ja ansiokasta, palvelullistumisen strategiaperspektiiviä ja erityisesti kilpailuedun lähteitä ei ole toistaiseksi tarkasteltu yksityiskohtaisesti. Tässä väitöskirjatutkimuksessa aihealuetta lähestytään systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja neljän laadullisen tapaustutkimuksen avulla. Tuloksista ilmenee, että tutkitut teolliset valmistajat ovat ottaneet systeemisen perspektiivin palveluliiketoiminnan kehittämiseen. Teknologisten resurssien strateginen rooli on vähenemässä, ja monimutkaisten sosioteknisten verkostojen merkitys vastaavasti lisääntymässä. Useista yrityksistä koostuvilla palveluverkostoilla nähdään potentiaalia uusien resurssi- ja kyvykkyysyhdistelmien luomisessa, sekä toimijoiden välisessä yhteiserikoistumisessa. Alustamainen lähestymistapa tunnistetaan myös potentiaaliseksi tavaksi organisoitua muuttuneita strategisia vaatimuksia vastaavasti. Kohdeyritysten osalta selviää erityisesti, että alustamainen orkesterointi tarjoaa yrityksille tapoja hyödyntää yritysverkostojen kompleksisuutta. Tämän ohella alustoilla nähdään rooli strategisen joustavuuden edistämisessä.
Julkaisun otsikon käännösPalvelullistuminen, strategia ja alustat
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Järvenpää, Eila, Vastuuprofessori
  • Turunen, Taija, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6771-1
Sähköinen ISBN978-952-60-6772-8
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • palvelu
  • palvelullistuminen
  • teolliset palvelut
  • strategia
  • kilpailuetu
  • alusta
  • digitalisaatio

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Palvelullistuminen, strategia ja alustat'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä