Tutkimustuotokset

 1. 1994
 2. Julkaistu

  Yhteistyö LINNEA-verkossa

  Sonkkila, T., 1994, julkaisussa : Kirjastotiede ja informatiikka. 13, 1, s. 9-12

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 3. Julkaistu

  Yhteistyöpeli - uusi menetelmä ryhmätyökoulutukseen

  Ruohomäki, V. & Vartiainen, M., 1994, Jyväskylä, s. 194, (Psykologia 94, Jyväskylä, 30.8.-1.9.1994).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 4. Julkaistu

  Yhteistyöpeli - vetäjän käsikirja

  Ruohomäki, V., Buhanist, P., Laitinen, M., Sulander, J., Tanskanen, T. & Vartiainen, M., 1994, Otaniemi, s. 15, (Tuotantotalouden raporttisarja).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 5. Julkaistu

  Yhteisöllisyyden kriisi

  Uusitalo, L., 1994, Suomen henkinen tila ja tulevaisuus. Niiniluoto, I. & Löppönen, P. (toim.). Porvoo

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 6. Julkaistu

  Yhtiöveron hyvitys kirjanpidossa

  Leppiniemi, J., 1994, julkaisussa : VEROTUS-LEHTI. 2

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 7. Julkaistu

  Yhtälöryhmien muodostaminen ja ratkaiseminen

  Louhenkilpi, S., 1994, Metallurgian jatkokoulutusseminaari, Kirkkonummi, 25.-26.8.1994. Partinen, J. & Louhenkilpi, S. (toim.). Espoo: Teknillinen korkeakoulu, Metallurgian laboratorio

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 8. Julkaistu

  Yksikkökohtainen kehittäminen TKK:ssa

  Buhanist, P., 1994, julkaisussa : Polysteekki. 2, s. 26-28

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 9. Julkaistu

  Yksilöitymisen ihanuus ja kurjuus

  Uusitalo, L., 1994, julkaisussa : Suomen Luonto. 53, 6-7

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 10. Julkaistu

  Yksityismetsänomistajien puuntuotantostrategiat ja potentiaaliset hakkuumahdollisuudet Pohjois-Savossa

  Pesonen, M., Kettunen, A., Heikkinen, V-P. & Räsänen, P., 1994, julkaisussa : Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja. 515

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 11. Julkaistu

  Yleisavaimia Internetiin

  Jalovaara, V-M., 1994, julkaisussa : Tietokone. 11/94, s. 76

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 12. Julkaistu

  Yleiskaavoitus ja kiinteistöjärjestelyt taajamien lievealueilla

  Ahllund, O., 1994, Maanmittaustieteiden päivät, TKK, 24.-25.11.1994. Maanmittaustieteiden Seura ry & Maanmittausinsinöörien Liitto ry.

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 13. Julkaistu

  Yleistä pumppaamojen suunnittelusta

  Kiuru, H., 1994, Viemräiveden pumppaamojen suunnittelu- ja hankintaohje. Helsinki: Suomen Rakennusinsinöörien liitto, s. 1-

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 14. Julkaistu

  Yliopistojen täydennyskoulutuksen arviointi.Opetusala

  Manninen, T. & Hämäläinen, K., 1994, Helsinki, s. 142.

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 15. Julkaistu

  Ylisen nurjahduskaavat elävät edelleen

  Mikkola, M., 1994, julkaisussa : Rakenteiden mekaniikka. 27, 1, s. 3-13

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 16. Julkaistu

  Ylös, alas vai ennallaan?Arvosanojen muutoksista lukioissa vuosina 1980-92

  Kirjavainen, T. & Loikkanen, H. A., 1994, julkaisussa : Kunnallistieteellinen aikakauskirja. 4

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 17. Julkaistu

  Ympäristögeologian tehtävävalue

  Niini, H., 1994, Opintojakson Yhd-102.101 "Ympäristösuojelun perusteet" luento (2h) 13.10.1994. Espoo, s. 6

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 18. Julkaistu

  Ympäristö ja kiinteistöt

  Viitanen, K., Santala, J. & Mella, J., 1994, Helsinki: Maanmittaustieteiden Seura. (Maanmittaustieteiden seuran julkaisu; nro 31)

  Tutkimustuotos: Kirja

 19. Julkaistu

  Ympäristöjohtaminen

  Linnanen, L., Boström, T. & Miettinen, P., 1994, Juva. 252 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Kirja

 20. Julkaistu

  Ympäristöjohtaminen - Elinkaariajattelu yrityksen toiminnassa

  Miettinen, P., Linnanen, L. & Boström, T., 1994, Juva: Weilin & Göös Oy. 252 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Kirja

 21. Julkaistu

  Ympäristöjohtamisen osa-alueiden käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

  Lovio, M. & Lovio, R., 1994, Helsinki, (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja; nro D-197).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 22. Julkaistu

  Ympäristökonfliktit kuntien suunnittelussa ja päätöksenteossa

  Sairinen, R., 1994, Helsinki, s. 278.

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 23. Julkaistu

  Ympäristölupamenettely - päätöksenteon keskeiset ongelmakohdat

  Kuusiniemi, K., 1994, julkaisussa : Maanmittaus. s. 69-84

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 24. Julkaistu

  Ympäristömuutosten tunnistaminen kaukokartoituksen avulla

  Bärs, R., 1994, Espoo, s. 32.

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 25. Julkaistu

  Ympäristömuutosten tunnistaminen kaukokartoituksen avulla - johdanto maailmanlaajuisten järjestelmien tutkimukseen

  Bärs, R., 1994, Espoo, (Tutkimusraportti - Research Report; nro TKK-IGE A14).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 26. Julkaistu

  Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu ja tuottajan jätevastuu.Case ICL

  Kärnä, A., 1994, Helsinki, (HSEBA Publications; nro D-198).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 27. Julkaistu

  Ympäristöpoliittinen toimivalta ja kansallinen sääntely Euroopan Unionissa

  Marttinen, K., 1994, Helsinki.

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 28. Julkaistu

  Ympäristövaikutukset ja kiinteistön arvo

  Myhrberg, O., 1994, julkaisussa : Maanmittaus. 2, s. 61-68

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 29. Julkaistu

  Ympäristövaikutusten arviointia koskevan lakiluonnoksen pääkohdat

  Kuusiniemi, K., 1994, Espoo, s. 9-14.

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 30. Julkaistu

  Ympäristövaikutusten arviointi: Lähestymistavat ja soveltuvuus kehitysmaissa ja Suomessa

  Varis, O., 1994, Espoo, s. 42, (Vesitalouden monistesarja; nro 2).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 31. Julkaistu

  Ympäristöä muuttavat hankkeet luonnonsuojelualueilla - katsaus oikeuskäytäntöön

  Kuusiniemi, K., 1994, julkaisussa : Ympäristöjuridiikka. 15, 1, s. 2-19

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 32. Julkaistu

  Yrityksen laskentatoimi

  Artto, E., Koskela, M., Leppiniemi, J. & Virtanen, K., 1994, Keuruu. 208 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Kirja

 33. Julkaistu

  Yritykset tarvitsevat nyt joustavuutta ja sopeutumiskykyä

  Otala, L., 1994, julkaisussa : Tuloaika. 1, s. 18-19

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 34. Julkaistu

  YRITYS JA YMPÄRISTÖ - muuttuva lainsäädäntö ja ympäristönäkökohdat liiketoiminnassa

  Sorvari, J., 1994, Otaniemi, s. 60, (Ympäristönsuojelutekniikan julkaisuja; nro 1994/4b).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 35. Julkaistu

  Yritystuki taloustieteen näkökulmasta

  Ilmakunnas, P., 1994, julkaisussa : Kansantaloudellinen aikakauskirja. 4, s. 469-479

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 36. Julkaistu

  Ytenergimätningar mellan stål och slagg

  Liukkonen, M., Mu, D. & Holappa, L., 1994, Espoo.

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 37. Julkaistu

  YVA-käsitteistö kohdallaan

  Virtanen, P. V., 1994, julkaisussa : Ympäristö. 1, 1, s. 40-41

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 38. Julkaistu

  YVA:n rajaus kiinteistöopillisesti

  Myhrberg, O., 1994, Talousoikeuden ja kiinteistöopin jatkokoulutusseminaari 18.11.1993. Espoo: TKK, Kiinteistöopin ja talousoikeuden laboratoriot

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 39. Julkaistu

  Yöt, työt, tytöt

  Haaparanta, P., 1994, julkaisussa : Kansantaloudellinen aikakauskirja. 90, 1

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 40. Julkaistu
 41. Julkaistu

  Älykäs rengas - Millainen se on ?

  Juhala, M., 1994, Autoalan rengaspäivä 94, 20.9.1994. Autoalan koulutuskeskus, s. 16

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 42. Julkaistu

  Äänenvaimentimien vaikutus haulikkojen laukausääniin ja ympäristömeluun

  Pesonen, K., 1994, Espoo, s. 87, (Ympäristönsuojelutekniikan julkaisuja; nro 2/1994).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 43. Julkaistu

  Äänenvaimentimien vaikutus luotiaseiden laukausääniin ja ympäristömeluun

  Pesonen, K., 1994, Espoo, s. 60, (Ympäristönsuojelutekniikan julkaisuja; nro 3/1994).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 44. 1993
 45. Julkaistu

  Porosity of thin diamond-like carbon films deposited by an arc discharge method

  Koskinen, J., Ehrnstén, U., Mahiout, A., Lahtinen, R., Hirvonen, J. P. & Hannula, S. P., 10 joulukuuta 1993, julkaisussa : Surface and Coatings Technology. 62, 1-3, s. 356-360 5 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 46. Julkaistu

  LIQUID CRYSTAL POLYMER BLENDS, PROCESS FOR THE PREPARATION THEREOF AND PRODUCTS MANUFACTURED FROM THE BLENDS

  Heino, M., Seppälä, J. & Westman, M., 9 joulukuuta 1993, IPC-nro C08L 67/ 04 A N, Patenttinumero WO9324574, Prioriteetin päiväys 29 toukokuuta 1992, Prioriteettinumero FI19920002520

  Tutkimustuotos: Patentti

 47. Julkaistu

  MANNANASE ENZYMES, GENES CODING FOR THEM, METHODS FOR ISOLATING THE GENES, AND METHODS FOR BLEACHING LIGNOCELLULOSIC PULPS

  Penttilä, M., Buchert, J., Siika-aho, M., Viikari, L., Saloheimo, A. & Ranua, M., 9 joulukuuta 1993, IPC-nro D21C 5/ 00 A I, Patenttinumero CA2135923, Prioriteetin päiväys 17 maaliskuuta 1993, Prioriteettinumero FI19930001193

  Tutkimustuotos: Patentti

 48. Julkaistu

  CRYSTALLIZATION AND PRELIMINARY-X-RAY STUDIES ON THE CORE PROTEINS OF CELLOBIOHYDROLASE-I AND ENDOGLUCANASE-I FROM TRICHODERMA-REESEI

  DIVNE, C., SINNING, I., STAHLBERG, J., PETTERSSON, G., BAILEY, M., SIIKAAHO, M., MARGOLLESCLARK, E., TEERI, T. & JONES, TA., 5 joulukuuta 1993, julkaisussa : JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY. 234, 3, s. 905-907 3 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 49. Julkaistu

  Co- and terpolymerization of ethylene with 1-butene and 1-decene by using Cp2ZrCl2-methylaluminoxane catalyst

  Seppälä, J. V., Koivumäki, J. & Liu, X., joulukuuta 1993, julkaisussa : Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry. 31, 13, s. 3447-3452 6 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 50. Julkaistu

  In situ observations on effects of hydrogen on deformation and fracture of A533B pressure vessel steel

  Hänninen, H., Lee, T. C., Robertson, I. M. & Birnbaum, H. K., joulukuuta 1993, julkaisussa : Journal of Materials Engineering and Performance. 2, 6, s. 807-817 11 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 51. Julkaistu

  Responses of the human auditory cortex to changes in one versus two stimulus features

  Levänen, S., Hari, R., McEvoy, L. & Sams, M., joulukuuta 1993, julkaisussa : Experimental Brain Research. 97, 1, s. 177-183 7 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 52. Julkaistu

  Determining optimal points of membership with dependent variables

  Otto, K. N., 25 marraskuuta 1993, julkaisussa : Fuzzy Sets and Systems. 60, 1, s. 19-24 6 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli