Tutkimustuotokset

 1. 1994
 2. Julkaistu

  Tulosten mittaus julkishallinnon maarakennustuotannossa

  Kankainen, J., 1994, Tie ja liikenne luentopäivät, Hotelli Rosendahl, Tampere 1994. Suomen Tieyhdistys, s. 36-41

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 3. Julkaistu

  Tunnelointi- ja atomivoimamikroskopia - uusia ulottuvuuksia pintatutkimukseen

  Utriainen, M. & Niinistö, L., 1994, julkaisussa : Kemia-Kemi. 21, s. 687-692

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 4. Julkaistu

  Tunnusluku tuottavuuspoliisina

  Fogelholm, J., 1994, julkaisussa : Konepajamies. 4, s. 28-30

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 5. Julkaistu

  Tuotekehityksen haasteet

  Kleimola, M., 1994, julkaisussa : Sarlin 360 °. 3, s. 3

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 6. Julkaistu

  Tuotekehityksen uusimmat suunnat

  Ekman, K., 1994, Suunnittele menestyvä tuote - ohutlevypäivä 1994, Hyvinkää, 17.5.1994. Metalliteollisuuden keskusliitto, s. 9

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 7. Julkaistu

  Tuotekehitystyö kansainväliseksi

  Kiiras, J., 1994, s. 3, (Profiili, Paloheimo Oy tiedottaa).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 8. Julkaistu

  Tuote markkinoille nopeammin

  Kleimola, M. & Niemelä, R., 1994, julkaisussa : Konepajamies. 47, 3, s. 10-11

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 9. Julkaistu

  Tuottavuus, investoinnit ja kannattavuus

  Eloranta, E., 1994, 20-vuotisjuhlakokous, 4.-5.5.1994, Turku. Turku: Suomen tuotannonohjausyhdistys, s. 17-23

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 10. Julkaistu

  Tuottavuus paremmaksi myös hallinto- ja toimistotöissä

  Pankakoski, M., 1994, julkaisussa : Tuottavuus. 3, s. 7

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 11. Julkaistu

  Tuottavuus Suomen teollisuudessa

  Eloranta, E., 1994, Metsäteollisuuden logistiikkapäivät, 28.9.1994. Otaniemi: TKK/Teollisuusautomaation instituutti, s. 17-32

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 12. Julkaistu

  Tuotteen elinkaarianalyysi tuotesuunnittelun apuvälineenä.

  Miettinen, P., 1994, Yritys ja ympäristö - muuttuva lainsäädäntö ja ympäristönäkökohdat liiketoiminnassa. Teknillinen korkeakoulu, 6.10.1994. Teknillinen korkeakoulu, s. 1-80

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 13. Julkaistu

  Turbolasereita monipuoliseen käyttöön

  Kauppinen, V., 1994, julkaisussa : Konepajamies. 47, 1-2, s. 28-29

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 14. Julkaistu

  Turbulenttinen virtaus ja turbulenssi mallit

  Partinen, J., 1994, Metallurgian jatkokoulutusseminaari, Kirkkonummi, 25.-26.8.1994. Partinen, J. & Louhenkilpi, S. (toim.). Espoo: Teknillinen korkeakoulu, Metallurgian laboratorio

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 15. Julkaistu

  Tutkijat eivät riistä korkeakouluja

  Ranta, T., 1994, julkaisussa : Helsingin Sanomat. 10.1.

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 16. Julkaistu

  Tutkimus- ja kehityshaastatteluja suomalaisissa yrityksissä

  Palko, S., 1994, Espoo, s. 96, (Raportti/Teknillinen korkeakoulu, sähkömekaniikan laboratorio).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 17. Julkaistu

  Tutkimusprojekti puusiltojen kehittäminen, Puusiltojen suunnitteluperusteet ja menetelmät

  Jutila, A., Haakana, P., Kiviluoma, R., Mäkipuro, R., Rautakorpi, H. & Salokangas, L., 1994, Espoo, s. 66, (Teknillinen korkeakoulu, Rakennetekniikan laitos, Sillanrakennustekniikan laboratorio; nro Julkaisu nro 9).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 18. Julkaistu

  Tutkimus rautakarbidin valmistuksen perusteista

  Holappa, L., 1994, SULA-seminaari, Oulu, Finland, 14-15.12.1994. Hakulin, H. (toim.). Helsinki: Suomen Teräksen- ja Metallintuottajien Yhdistys, s. 35-43

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 19. Julkaistu

  Tutkimusvuosi 1993

  Pasanen-Tuomainen, I., Lappalainen, A. & Voigt, R., 1994, Otaniemi: Teknillinen korkeakoulu. 241 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Kirja

 20. Julkaistu

  Two-dimensional imaging of combustion species and temperature by using coherent laser techniques

  Nyholm, K., Fritzon, R., Georgiev, N. & Aldén, M., 1994, Helsinki, s. 6, (University of Helsinki Report Series in Physics; nro HU-P-260).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 21. Julkaistu

  Two on-line courses in computer-aided learning

  Lifländer, V-P., 1994, Telematics in Education: The European Case. Veen, C. (toim.). De Lier: Academic Book Centre, s. 31-38

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 22. Julkaistu

  Tyhjätaskujen laatupolittiikka

  Lillrank, P., 1994, julkaisussa : Talouselämä. 31, s. 62

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 23. Julkaistu

  Typenpoisto suuren biomassakonsentraation aktiivilietelaitoksessa

  Kiuru, H., Rautiainen, J., Pelkonen, M. & Renko, E., 1994, Otaniemi, (Teknillinen korkeakoulu Vesihuoltotekniikan laboratorio; nro Julkaisu 13).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 24. Julkaistu

  Työ- ja organisaatiopsykologia - kysymyksiä ja haasteita

  Jaakola, M. & Ruohomäki, V., 1994, julkaisussa : Psykologia. 29, 5, s. 363-364

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 25. Julkaistu

  Työkalupinnoitteet suomalaisissa konepajoissa

  Kauppinen, V., 1994, Pinnoitteet lastuavissa työkaluissa, 20.6.1994, Espoo.

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 26. Julkaistu

  Työnkulkupelin vaikutukset hallinnollisen työn kehittämisessä

  Ruohomäki, V., 1994, Jyväskylä, s. 194, (Psykologia 94, Jyväskylä, 31.8.-2.9.1994).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 27. Julkaistu

  Työn muutoksen työvälineet - muutoksen hallinnan sosiotekniset menetelmät

  Vartiainen, M., 1994, Tampere: Otatieto, s. 272.

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 28. Julkaistu

  Työn muuttuminen yhteiskunnassa

  Haatanen, P., 1994, julkaisussa : Takstooli - Rakennushallituksen lehti. 1, s. 20-23

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 29. Julkaistu

  Työn organisointi ja palkitseminen

  Vartiainen, M., 1994, Praxis - käytännön yritystaito II. Vuohelainen, R. (toim.). Porvoo: WSOY, s. 449-477

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 30. Julkaistu

  Työntekijän ja ryhmän autonomia työssä

  Laitinen, M., Vartiainen, M., Pulkkis, A. & Sulander, J., 1994, julkaisussa : Psykologia. 29, 3, s. 186-194

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 31. Julkaistu

  Työpistekohtainen jäähdytys viihtyvyyden parantajana

  Parvio, U., 1994, Sisäilmastoseminaari 14.2.1994. Seppänen, O. & Tuomela, P. (toim.). Helsinki: Sisäilmastoyhdistys ry, s. 60-66

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 32. Julkaistu

  Työpistekohtaiset jäähdytysratkaisut

  Parvio, U., 1994, Espoo, s. 46, (LVI-laboratorion julkaisusarja B; nro B36).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 33. Julkaistu

  Työstökonealan alasajo jatkuu

  Kauppinen, V., 1994, julkaisussa : Konepajamies. 47, 7-8, s. 38-39

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 34. Julkaistu

  Työsuojelun ja työympäristön laatujärjestelmän käyttökokemuksia Norjan pk-puuteollisuudessa

  Malinen, S., 1994, Otaniemi, s. 65, (TKK, Puutekniikan laboratorio, Tiedonannot; nro 63).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 35. Julkaistu

  Työterveyshuolto tutuksi.Markkinointiajattelua työterveyshuoltoon

  Ylikoski, T. & Ylikoski, M., 1994, Helsinki. 55 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Kirja

 36. Julkaistu

  Työttömyyden monet kasvot

  Vanhala, S., 1994, Helsinki, s. 127, (HSEBA Publications; nro D-208).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 37. Julkaistu

  Työyhteisöjen toimivuus kehittämishankkeen alussa

  Kuitunen, K., 1994, Helsinki, (Kyselytutkimuksen tuloksia, Toimiva työyhteisö -hanke).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 38. Julkaistu

  Törmäyskokeet liikenneturvallisuuden apuna

  Laakso, K., 1994, Tie ja liikenne '94, Tampere 1994. Tieyhdistys, S. (toim.). Helsinki: Suomen Tieyhdistys, s. G27-30

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 39. Julkaistu

  Ulkomaisen väliyhteisön tulon verottaminen Suomessa

  Vapaavuori, A., 1994, julkaisussa : VEROTUS-LEHTI. 5

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 40. Julkaistu

  Ulkomaiset signaalit näkyvät ensin optioissa ja termiineissä.Johdannaiset myös tietolähde

  Martikainen, T., 1994, julkaisussa : Arvopaperi. 14, 4

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 41. Julkaistu

  Ultimate strength of steel-concrete composite beams

  Gowda, S. & Hassinen, P., 1994, Proceedings of Indian National Conference on Harbour and Ocean Engineering held in Pune, India, 8-10 June 1994. s. 12

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 42. Julkaistu

  Ultrahigh-frequency synthetic diffractive elements

  Tervonen, E., Turunen, J., Paalanen, M. & Pekola, J., 1994, julkaisussa : SPIE Holography Newsletter. 4, 1

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 43. Julkaistu

  Ultraääniluotauksella toteutettu tosiaikainen hitsauksen ohjaus

  Kasurinen, H., 1994, Otaniemi, s. 69, (TKK julkaisu MTR; nro 3/94).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 44. Julkaistu

  Unbalanced magnetic pull in a high-speed induction motor with an eccentric ortor

  Arkkio, A. & Lindgren, O., 1994, International Conference on Electrical Machines, Paris, France, 5.-8.9.1994. Paris: La Societe des Electriciens et des Electroniciens (SEE), L'Ecole Superieure d'Electricite (SUPELEC), s. Vol.1, s. 53-58

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 45. Julkaistu

  Uncertainty, irreversibility and predictability in the sustainable development of environmental economics

  Isomäki, H., 1994, Sustainable development research programme 1991 - 1995. Antti Oksanen, R. C. F. T. S. S. (toim.). Helsinki: Suomen Akatemia, the Academy of Finland ja ympäristöministeriö, Ministry of Environment, s. 14

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 46. Julkaistu

  Unescon tietohuolto-ohjelma PGI, Asiantuntemustamme ja apuamme tarvitaan puutteista kärsivissä kirjastoissa

  Törnudd, E., 1994, julkaisussa : Signum. 27, 4, s. 108-111

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 47. Julkaistu

  Unexpected angular anisotropy in the resonant Auger decay of 2p-photoexcited Mg

  Whitfield, S. B., Hergenhahn, U., Kabachnik, N. M., Langer, B., Tulkki, J. & Becker, U., 1994, Espoo, s. 36-39, (Optoelectronics Laboratory, Annual Report 1993; nro TKK-F-C160).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 48. Julkaistu

  Unidirectional Packet Radio for Wide Area Paging Network Control and Maintenance

  Honkanen, J., Vuori, J. & Skyttä, J., 1994, s. 284-288, (NORSIG-94, Ålesund, Norway, June 2-4, 1994).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 49. Julkaistu

  Unification of space-vector theory and switching technique

  Kyyrä, J., 1994, PEMC 94, Power electronics, motion cotrol and associated applications. Varsova: Institute of Control and Industrial Electronics, Warsaw University of Technology, s. 623-628

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 50. Julkaistu

  Uniform domains of higher order

  Alestalo, P., 1994, Helsinki. 48 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 51. Julkaistu

  Unkarin maareformi

  Myhrberg, O., 1994, Maanmittaustieteiden päivät 1994. Maanmittaustieteiden Seura

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu