Science Fiction Prototypes as Design Outcome of Research

Julkaisun otsikon käännös: Tieteisfiktioprototyypit uuden teknologiatutkimuksen artefaktituloksina

Tiina Kymäläinen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Väitöskirjan eksplisiittisenä tutkimuskohteena on esineiden internetin käyttökokemukseen perustuva kehitystyö. Esineiden internet viittaa ilmiöön, jossa ympärillä olevat laitteet ja sensorit – lamput, kodinkoneet, valvonta-, kommunikaatio- ja medialaitteet; lämpö- ja kosteusmittarit, kehon sensorit sekä ajastimet – kytketään internetiin. Laitteiden ohjaukseen käytetään älykkäitä järjestelmiä, jotka vaihtelevissa määrin ohjaavat itse itseään tai niitä ohjataan käyttäjien taholta. Aihetta tarkastellaan väitöskirjan tutkimuksissa ihmisten itsensä luomista ns. tee-se-itse-, koti- ja vapaa-aikaan sijoittuvista teknologisista ekologioista käsin. Väitöskirjan empiirisiä tutkimuskohteita ovat älykäs vanhusten hoivaympäristö, kehitysvammaisille ja ikääntyville suunnattu musiikkiterapia- ja virikeympäristö, sekä harrastelijasuunnittelijoille tarkoitettu lisättyä todellisuutta hyödyntävä sisustussuunnittelupalvelu. Väitöskirjan artikkelimuotoiset tieteisfiktioprototyypit keskittyvät kuvaamaan tutkimuskohteina olleita teknologisia ekologioita sekä erityisesti niiden käyttökokemukseen liittyviä tutkimuslöydöksiä. Väitöskirjan tutkimusosuuden teoreettinen viitekehys on älykkäiden ympäristöjen ekologisessa suunnittelussa (ÄES), jonka mukaan uudet, älykkäät ekologiat rakentuvat vähitellen ja ihmisten itsensä toimesta. Ekologisen suunnittelun mukaisesti tutkimus toteutetaan yhdessä pienryhmien kanssa, luovia ja osallistavia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Väitöskirjan ensimmäisen osan tulokset kuvaavat kuinka ekologiaympäristöjä tutkitaan käytännössä ja kuinka tutkimus toteutetaan; kuinka valitaan käyttäjät ja menetelmät; miten tutkitaan käyttökokemusta ja kuinka rakennetaan prototyyppejä esineiden internet -teknologioita hyödyntäen. Prototyypeiksi voidaan kutsua myös väitöskirjan toisen osan tutkimusta reflektoivia tieteisfiktiotarinoita. Koska tutkimuskonteksteissa rakennetut prototyypit ovat usein teknologiavetoisia, ne usein jäävät vajavaisiksi ekologia- ja käyttökokemuskuvaustensa osalta. Tulevaisuuden käyttöympäristöihin sijoitettujen tieteisfiktiotarinoiden tavoitteena onkin siksi kuvata ensisijaisesti miltä esineiden internet näyttää ja tuntuu, sekä syventyä siihen mikä on tutkittujen teknologiaekologioiden syvempi merkitys ihmisille arjen käyttökokemuksena. Vaikka väitöskirjan tieteisfiktiotarinat perustuvat suurimmaksi osaksi tapaustutkimusten tuloksiin, niitä on täydennetty myös muilla – tieteellisillä, taiteellisilla ja filosofisilla – lähteillä. Siten väitöskirjan tieteisfiktiotarinat voidaan käsittää myös radikaaleiksi, rinnakkaisiksi ja uudenlaisiksi tutkimustuloksisiksi, muotoilulähtöisiksi artefakteiksi.
Julkaisun otsikon käännösTieteisfiktioprototyypit uuden teknologiatutkimuksen artefaktituloksina
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Hyysalo, Sampsa, Vastuuprofessori
  • Hyysalo, Sampsa, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-5981-5
TilaJulkaistu - 2015
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • tieteisfiktio
  • prototypointi
  • teknologiatutkimus
  • ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus
  • käyttökokemus
  • muotoilu

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Tieteisfiktioprototyypit uuden teknologiatutkimuksen artefaktituloksina'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä