Satakieliklub - Multimedia poetry night

Mariana Salgado

    Tutkimustuotos: Taiteellinen julkaisu ja ICT-julkaisuPerformanceArt in coproduction

    Sormenjälki

    Sukella tutkimusaiheisiin 'Satakieliklub - Multimedia poetry night'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

    Arts & Humanities