Retooling Planning - Towards Trading Zone Capabilities

Julkaisun otsikon käännös: Retooling Planning - Towards Trading Zone Capabilities

Jonna Kangasoja

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Väitöskirja koostuu neljästä erillisjulkaisusta ja johdanto-osasta. Johdanto-osassa kehitellään artikkeleiden teemoista lähestymistapa yhdyskuntasuunnittelun ammattilaisten osaamishaasteiden ja heidän työssään tarvittavien kyvykkyyksien tutkimukseen. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu kolmesta valtakunnallisesta kyselystä, haastatteluista ja koulutuskokeilun analyysistä. Horisontaalinen vuorovaikutus-, neuvottelu- ja yhteensovittamisosaaminen näyttäytyy tutkimuksen empiirisen aineiston valossa yhdyskuntasuunnittelun ammattilaisten yhtenä ydinosaamisalueena. Tutkimuksessa on tunnistettu yhdyskuntasuunnittelutehtävissä toimivien arkkitehtien työssä esiintyviä systeemisiä ristiriitoja ja kehitysjännitteitä ja tarkasteltu niitä dilemman, konfliktin, patologian ja paradoksin käsittein. Tutkimus kehittelee monitasoista ristiriitojen ja kyvykkyyksien typologiaa. Jännitteitä ja kyvykkyyksiä tarkastellaan neljällä eri tasolla: henkilökohtaisina, yksilöiden välisinä, organisaation ja koko systeemin tasoisina. Oppiminen käsitteellistetään tutkimuksessa ristiriitojen tunnistamiseksi ja ylittämiseksi toiminnan muuttamisen kautta. Työn teoreettinen ja metodologinen kontribuutio liittyy ammattilaisten osaamisen ja toimijuuden kontekstuaaliseen tulkintaan suunnittelun tutkimuksen kentällä, sekä suunnitteluteorian oppimis- ja käytäntökäsityksen laajentamiseen klassisten käytäntöteorioiden ja ekspansiivisen oppimisen teorian avulla. Suunnittelukommunikaatio ja vuorovaikutus käsitetään työssä käytännöllisiksi haasteiksi, joihin vastaamiseen tarvitaan uudenlaista osaamista.
Julkaisun otsikon käännösRetooling Planning - Towards Trading Zone Capabilities
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Mäntysalo, Raine, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7731-4
Sähköinen ISBN978-952-60-7732-1
TilaJulkaistu - 2017
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • yhdyskuntasuunnittelu
  • suunnitteluteoria
  • kaavoitusarkkitehti
  • käytäntö
  • ristiriita
  • suunnittelupatologia
  • toimijuus
  • ekspansiivinen oppiminen

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Retooling Planning - Towards Trading Zone Capabilities'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä