Terveydenhuollon digitalisoituminen ja muutos - Teknologian ja instituutioiden rooli palveluinnovaatiossa

Arto J. Wallin

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Viimeaikainen teknologinen ja yhteiskunnallinen kehitys ovat synnyttäneet tarpeen uudistaa länsimaisia terveydenhuoltojärjestelmiä. Muun muassa kroonisten sairauksien levinneisyyden kasvaminen, uusien kalliimpien hoitojen kehittäminen ja huoltosuhteen heikkeneminen ovat aiheuttaneet haasteen, jota ei pystytä ratkaisemaan yksittäisillä teknologisilla innovaatioilla. Tämä on saanut useat tieteenalat kiinnostumaan siitä, miten terveydenhuoltojärjestelmän systeeminen muutos kohti kestävämpää mallia saadaan toteutettua. Todelliset ratkaisut ongelmaan ovat kuitenkin olleet vielä puutteellisia.Tässä neljään julkaistuun tutkimukseen perustuvassa artikkeliväitöskirjassa tutkitaan terveydenhuollon muutosta palveluinnovaatioiden näkökulmasta. Työssä käytetään abduktiivista tapaustutkimustastrategiaa, jota voi kuvailla jatkuvaksi teorian ja empirian vuoropuheluksi. Kaksi ensimmäistä tutkimusta toteutettiin kotihoidon kontekstissa ja palvelukehitys tapahtui yhteisrahoitteisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa. Ensimmäinen tutkimus selvitti uuden digitaalisen vuorovaikutusteknologian mahdollistamia palveluja kotihoidossa ja niiden vaikutuksia palvelujen tuottavuuteen. Toinen tutkimus tarkasteli useiden toimijoiden yhteistyönä tapahtuvaa palvelukehitystä kolmivuotisen hankkeen aikana ja tunnisti hankkeessa esiin tulleita haasteita. Kolmas ja neljäs tutkimus keskittyivät nuoriin yrityksiin, jotka kehittivät uusia digitaalisia palveluinnovaatioita terveydenhuoltoon startup-kiihdyttämössä. Kolmas tutkimus pureutui yritysten kokemiin institutionaalisiin esteisiin, jotka rajoittavat innovaatioiden kaupallistamista. Neljäs tutkimus valottaa sitä, miten yritykset pyrkivät muuttamaan innovaatioita rajoittavia instituutioita. Yhdessä nämä neljä tutkimusta muodostavat kokonaisuuden, joka avaa terveydenhuollon muutoksen luonnetta kolmen toisiinsa kietoutuneen ilmiön kautta, joita ovat digitalisoituminen, palveluinnovaatio ja institutionaalinen muutos.Väitöskirja parantaa teoreettista ymmärrystä teknologian ja instituutioiden roolista palveluinnovaatioiden kehittämisessä. Se syventää ymmärrystä digitalisoitumisen vaikutuksista palvelujen tuottavuuteen ja palveluinnovaatioihin. Se luo uutta ymmärrystä siitä, miten instituutiot estävät, rajoittavat ja edistävät terveydenhuoltojärjestelmän ulkoa tulevia palveluinnovaatioita sekä toisaalta siitä, miten yritykset pyrkivät muuttamaan innovaatioiden leviämistä rajoittavia instituutioita. Työ edistää monitieteellistä palveluinnovaatioteoriaa ja luo paremman pohjan ymmärtää innovaatioita, jotka muuttavat terveydenhuollon vakiintuneita ajatusmalleja, tapoja ja sääntöjä.
Julkaisun otsikon käännösTerveydenhuollon digitalisoituminen ja muutos - Teknologian ja instituutioiden rooli palveluinnovaatiossa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Rajala, Risto, Vastuuprofessori
  • Toivonen, Marja, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8019-2, 978-951-38-8638-7
Sähköinen ISBN978-952-60-8020-8, 978-951-38-8637-0
TilaJulkaistu - 2018
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • digitalisaatio
  • palveluinnovaatio
  • innovaatioiden kehittämisen haasteet
  • institutionaalinen muutos
  • terveydenhuollon uudistuminen

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Terveydenhuollon digitalisoituminen ja muutos - Teknologian ja instituutioiden rooli palveluinnovaatiossa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä