Resurssien allokointimenetelmiä puolustus- ja infrastruktuurijärjestelmille

Jussi Kangaspunta

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Organisaatiot panostavat tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä muihin investointeihin luodakseen ja ylläpitääkseen strategisten tavoitteidensa saavuttamiseksi tarvittavia kyvykkyyksiä. Tyypillisesti niillä on vaihtoehtoisia investointeja varten käytettävissään rajallisesti resursseja, jolloin vain osa vaihtoehdoista voidaan toteuttaa. Resurssien allokoinnin tavoitteena on maksimoida valittujen investointien kokonaisarvoa monen arviointikriteerin valossa. Tällainen allokointipäätös on haasteellista, koska investoinnit voivat vaikuttaa toisiinsa ja niiden tulevaan arvoon liittyy usein epävarmuutta. Lisäksi arviointikriteerien välisistä keskinäisistä tärkeyksistä voi vallita erilaisia ja jopa ristiriitaisia näkemyksiä. Tässä väitöskirjassa kehitetään menetelmiä, jotka tukevat resurssien allokointia useiden investointivaihtoehtojen muodostamille kokonaisuuksille eli portfolioille. Kehitettyjen menetelmien avulla voidaan tunnistaa ne portfoliot, jotka ovat tehokkaita useilla resurssitasoilla suhteessa useaan eri tietolähteeseen kuten asiantuntija-arviointeihin ja simulointimalleihin. Lisäksi menetelmien avulla voidaan tuottaa analyyseja erilaisissa vaihtoehtoisia tulevaisuuden tiloja kuvaavissa skenaarioissa. Portfolioiden tehokkuus voi riippua siitä, missä skenaariossa arvioinnit tehdään ja miten tärkeitä arviointikriteerit ovat eri skenaarioissa. Kehitettyjä resurssien allokointimenetelmiä havainnollistetaan tarkastelemalla puolustuksen suunnitteluun ja kriittisen infrastruktuurin riskienhallintaan liittyviä ongelmia. Nämä toisiinsa kytkeytyvät alat ovat resurssien leikkauspaineiden alaisia samaan aikaan kun turvallisuusuhkat ovat entistä monimuotoisempia. Esimerkkitarkastelut osoittavat, että kehitettyjä menetelmiä ja laskennallisia algoritmeja voidaan hyödyntää tuloksellisesti näillä aloilla. Lisäksi menetelmät ovat riittävän geneerisiä, jotta niitä voidaan käyttää myös muualla. Esimerkiksi energiasektorin on yhtäältä kyettävä takaamaan energian riittävä saatavuus ja toisaalta varmistettava, että tuotantojärjestelmät pystyvät sietämään erilaisia häiriötilanteita ja toipumaan niistä.
Julkaisun otsikon käännösResurssien allokointimenetelmiä puolustus- ja infrastruktuurijärjestelmille
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Salo, Ahti, Vastuuprofessori
  • Salo, Ahti, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7069-8
Sähköinen ISBN978-952-60-7068-1
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • kustannustehokkuusanalyysi
  • kriittisen infrastruktuurin riskienhallinta
  • puolustuksen suunnittelu
  • portfoliopäätösanalyysi
  • resurssien allokointi

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Resurssien allokointimenetelmiä puolustus- ja infrastruktuurijärjestelmille'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä