Reshaping the planning process using local experiences: Utilising PPGIS in participatory urban planning

Julkaisun otsikon käännös: Paikallinen kokemustieto suunnitteluprosessin uudistajana: PPGIS:n hyödyntäminen osallistuvan suunnittelun tukena

Maarit Kahila-Tani

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Osallistuvan suunnittelun nykykäytännöt eivät mahdollista kattavan ja monipuolisen vuorovaikutuksen toteutumista. Teknisesti edistyneistä tiedonkeruumenetelmistä huolimatta kokemuksellisen tiedon rooli on yhä marginaalinen suunnittelussa. Digitaalisten työkalujen hyödyntäminen osallistuvan suunnittelun tukena onkin hajanaista ja suunnittelutehtävistä irrallaan. Monet eri toimijat, kehittäjät ja tutkijat ovat kehittäneet erillisiä paikkatietopohjaisia työkaluja, kuten suunnittelun tukijärjestelmiä (PSS), osallistuvia paikkatietojärjestelmiä (PPGIS) ja vapaaehtoisesti tuotettua paikkatietoa (VGI) kerääviä menetelmiä. Haasteeksi jää sopeuttaa nämä kehitetyt työkalut pysyvämmin suunnittelukäytännön tueksi. Edistyksellisten suunnittelu- ja paikkatietoteknologioiden kehittämiseen keskittynyt tutkimus yhdyskuntasuunnittelukentällä linkittyy harvoin osallistuvaa suunnittelua koskevaan teoreettiseen keskusteluun. Tämä väitöskirja pyrkii rakentamaan tällaisen sillan. Väitöskirjan tavoitteena on tutkia näiden työkalujen mahdollisuuksia tukea osallistuvaa kaupunkisuunnittelua. Väitöskirjassa on tarkasteltu PehmoGIS- ja PPGIS menetelmien kehittämistä ja hyödyntämistä sekä tutkimuksessa että suunnittelussa Suomessa vuosina 2004–2015. Työ on lähtökohdaltaan normatiivinen, se pyrkii ohjaamaan ja etsimään vastauksia siihen, miten paikkatietopohjaiset osallistuvan suunnittelun työkalut voitaisiin paremmin sitoa suunnitteluprosessin tueksi. Työ rakentaa käsitteellisen mallin osallistuvan suunnittelun heuristisesta tukijärjestelmästä, joka perustuu kokemuksiin PPGIS työkalujen hyödyntämisestä. Väitöskirjan keskeiset havainnot liittyvät PPGIS työkalujen ja paikallisen kokemustiedon moninaiseen tarpeeseen suunnitteluprosessin eri vaiheissa ja erilaisissa suunnittelutehtävissä. Parhaimmillaan PPGIS-menetelmät voivat tuottaa hyvin moniulotteista tietoa ja erityisesti varhaisessa vaiheessa prosessia. Silti tiedonkeruut jäävät nykyisellään helposti yksittäiseksi interventioksi, joilla kerätään suunnittelutehtävää suoraan tukevaa tietoa ja tiedon juurtuminen yksittäisten suunnittelijoiden varaan. Kehitetyn osallistuvan suunnittelun tukijärjestelmän (participatory planning support system, PPSS) käyttöönotto edellyttääkin strategista näkökulmaa osallistumiseen.
  Julkaisun otsikon käännösPaikallinen kokemustieto suunnitteluprosessin uudistajana: PPGIS:n hyödyntäminen osallistuvan suunnittelun tukena
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Kyttä, Marketta, Vastuuprofessori
  • Mäntysalo, Raine, Ohjaaja
  • Horelli-Kukkonen, Liisa, Ohjaaja
  • Staffans, Aija, Ohjaaja
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-6603-5
  Sähköinen ISBN978-952-60-6604-2
  TilaJulkaistu - 2015
  OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

  Tutkimusalat

  • PehmoGIS
  • asukasosallistuminen
  • paikallinen kokemustieto
  • kaupunkisuunnittelu
  • suunnitteluprosessi
  • trading zone

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Paikallinen kokemustieto suunnitteluprosessin uudistajana: PPGIS:n hyödyntäminen osallistuvan suunnittelun tukena'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä