Kapitalismin uusintaminen 2000-luvulla: korkeakoulutus ja ekologinen kriisi

Toni Ruuska

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Tässä väitöskirjassa tutkitaan kapitalismin, korkeakoulutuksen ja ekologisen kriisin yhteyttä. Tutkimuksessa esitetään, pääosin teoreettisesti, miten kapitalistinen sosio-taloudellinen rakenne uusinnetaan, miten korkeakoulutus osallistuu siihen ja miten tämä liittyy meneillään olevaan ekologiseen kriisiin. Osana laajempaa teoreettista keskustelua, joka liittyy kapitalismin uusintamiseen, korkeakoulutukseen ja ekologiseen kriisiin, suomalainen korkeakoulutus otetaan tutkimuksessa lähemmäksi tarkastelun kohteeksi. Tutkimuksessa esitetään empiirisen havaintoesimerkin avulla se miten suomalaisen korkeakoulutuksen tarkoitus ja tehtävä nähdään valtion korkeakoulutupoliittisissa dokumenteissa 2000-luvulla. Akateemisen kirjallisuuden, teoreettisen tarkastelun ja empiirisen havaintoesimerkin kautta tässä tutkimuksessa väitetään, että yksi nykyisen korkeakoulutuksen päätehtävistä on uusintaa kapitalismia ja edellytyksiä pääoman kasaamiselle sekä talouskasvulle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että erityisesti valtion tavoitteet ja vaatimukset koskien korkeakoulutusta liitetään tiiviisti yhteen kapitalistisen kasvutalouden ja ylikansallisen pääoman kasaamisen tarpeiden kanssa. Tämä kehitys on mitä luultavimmin johtanut korkeakoulutukseen, jossa koulutuksen odotetaan ennen kaikkea edesauttavan saavuttamaan talouskasvua ja alueellista kilpailukykyä. Lisäksi tämä kehitys tarkoittaa, että korkeakoulutus instituutiona toimii kestämättömällä pohjalla ekologisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Tämä johtuu kapitalistisesta sosio-taloudellisesta rakenteesta ja pääoman kasautumisprosesseista, joihin korkeakoulutus yhä kasvavissa määrin integroidaan ja joihin se osallistuu. Tutkimus tekee kaksi pääasiallista lisäystä olemassa olevaan kirjallisuuteen. Ensimmäinen näistä on päivitetty kapitalismin uusintamisen teoria, joka pyrkii täydentämään nykyisiä uusintamisen teorioita sekä yleisemmin ymmärrystä sosio-taloudellisesta yhteiskunnallisesta uusintamisesta liberaaleissa kapitalistisissa yhteiskunnissa. Toinen tämän tutkimuksen akateeminen kontribuutio on esiin tuotu yhteys kapitalismin, korkealoulutuksen ja ekologisen kriisin välillä – havainto, jota ei ole ennen tätä tehty marxilaisessa korkeakoulututkimuksessa.
Julkaisun otsikon käännösKapitalismin uusintaminen 2000-luvulla: korkeakoulutus ja ekologinen kriisi
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Räsänen, Keijo, Vastuuprofessori
  • Järvensivu, Timo, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7442-9
Sähköinen ISBN978-952-60-7441-2
TilaJulkaistu - 2017
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tutkimusalat

  • kapitalismi
  • korkeakoulutus
  • ekologinen kriisi
  • marxismi
  • uusintaminen
  • hegemonia
  • idelologiset valtionkoneistot

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Kapitalismin uusintaminen 2000-luvulla: korkeakoulutus ja ekologinen kriisi'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä