Todellisuutta toistamassa: Havaitseminen ja laatu immersiivisissä audiovisuaalisissa ympäristöissä

Olli Rummukainen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tämän väitöskirjan sisältämä tutkimus voidaan jakaa kahteen toisiinsa liittyvään kategoriaan: ihmisen aisti-informaationkäsittelyn ymmärtäminen luonnollisissa audiovisuaalisissa tilanteissa, sekä tästä saavutetun tiedon avulla sisällönhavaitsemisen ja laatukokemuksen arvioiminen uppouttavissa audiovisuaalisissa järjestelmissä. Työn kantavana ajatuksena on havainto siitä että kaikkea ympäröivästä maailmasta ei tarvitse toistaa teknisesti, jos ihminen ei kykene luonnollisesti sitä havaitsemaan. Kolme tärkeintä tulosta ensimmäisessä kategoriassa ovat: 1) Merkittävimmät havaintomääreet luonnollisissa audiovisuaalisissa kaupunkitiloissa ovat liikkeen määrä, äänimaiseman havaittu meluisuus ja tilan avoimuus. 2) Liikkeen määrä ja avoimuus olivat enimmäkseen näköaistin perusteella havaittavia määreitä. Joissain tiloissa kuuloaisti kykeni yksin tuottamaan audiovisuaaliseen havaintoon verrattavissa olevaa tietoa tilassa tapahtuvasta liikkeestä ja sen avoimuudesta jo 500 ms ärsykkeen perusteella. Meluisuus oli vahvasti kuuloaistiin perustuva määre, mutta visuaalinen informaatio tuki meluisuusarviota muutamissa tiloissa. Aistienvälinen vuorovaikutus vaikutti määreidenmuodostukseen liikkeen määrässä, sekä tilan avoimuudessa. 3) Tehtävän kannalta olennaiset äänivihjeet auttavat tarkkaavaisuuden kohdentamista ja ääreisnäkökentässä olevien kohteiden havaitsemista. Merkittävää parannusta tapahtui, kun äänivihje edelsi visuaalista ärsykettä 1000 ms verrattuna synkronoituihin ärsykkeisiin, tai 500 ms verrattuna tilanteeseen ilman äänivihjettä. Toisen kategorian tärkeimmät tulokset ovat: 1) Toistojärjestelmän tilallinen laajuus vaikuttaa havaintomääreiden muodostumiseen erityisesti liikkeen määrää sekä tilan meluisuutta havainnoidessa. Liikkeen määrän havaitseminen on vaikeampaa laajemmassa toistojärjestelmässä ja meluisuuden havaitseminen puolestaan helpompaa. 2) Käytettäessä täyden laajuuden videotoistoa, äänentoiston tilallisen laajuuden vaikutus kokemuksen laatuun on vahva, mutta videon laajuutta rajoitettaessa äänentoiston laajuuden merkitys lähes katoaa. 3) Uppouttava 3D äänentoisto saattaa hajaannuttaa visuaalista tarkkaavaisuutta ja vaikeuttaa visuaalisten tapahtumien havaitsemista. 4) 2D kuvan ja 3D äänen yhdistelmä saattaa tuottaa ärsyttäviä sijantieroavuuksia ääni- ja kuvatapahtumien välille, jos havaitsija istuu kuvaruudun lähellä ja poissa järjestelmän keskilinjasta.
Julkaisun otsikon käännösTodellisuutta toistamassa: Havaitseminen ja laatu immersiivisissä audiovisuaalisissa ympäristöissä
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Pulkki, Ville, Vastuuprofessori
  • Macedo Mendonca Hiipakka, Catarina, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7116-9
Sähköinen ISBN978-952-60-7115-2
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • moniaistinen havaitseminen
  • kokemuksen laatu
  • virtuaalitodellisuus
  • tilaääni

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Todellisuutta toistamassa: Havaitseminen ja laatu immersiivisissä audiovisuaalisissa ympäristöissä'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä