Representation of emotional valence in human brain

Julkaisun otsikon käännös: Emotionaalisen valenssin edustus ihmisaivoissa

Mikko Viinikainen

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Kaikille emootioille voidaan kohtalaisella tarkkuudella arvioida sijainti epämiellyttävyys-miellyttävyys- eli valenssi-dimensiolla. Valenssia on pidetty niin kokemuksen tasolla kuin aivojenkin tasolla lineaarisena jatkumona, joka vaihtelee erittäin epämiellyttävästä erittäin miellyttävään. Kuitenkin tällaisen mallin pohjalta on vaikea selittää monimutkaisia emotionaalisia tiloja, joissa voimme tuntea samanaikaisesti epämiellyttävyyttä ja miellyttävyyttä, kuten esimerkiksi vuoristorata-ajelun tai kauhuelokuvan katselun yhteydessä. Myös rottakokeet, joissa rotissa on aikaansaatu samanaikaisesti sekä lähestymis- että loittonemiskäyttäytymistä, antavat viitteitä siitä, että miellyttävyyttä ja epämiellyttävyyttä saattavat koodata eri mekanismit. Tässä väitöskirjatyössä emotionaalisen valenssin aivomekanismeja tutkittiin neljässä eri kokeessa kolmella vaihtoehtoisella mallilla: perinteisellä lineaarisella mallilla, kvadraattisella mallilla, sekä mallilla, jossa negatiivinen valenssi ja positiivinen valenssi esitetään erillisinä komponentteina. Siinä missä yhdessäkään kokeessa ei saatu minkäänlaista tukea lineaarisen mallin paikkansapitävyydelle, kaikki neljä koetta antoivat viitteitä kvadraattisesta valenssiriippuvuudesta ja kaksi kokeista löysi lisäksi nimenomaisesti miellyttävyyden ja/tai epämiellyttävyyden prosessointiin keskittyneitä aivoalueita. Erityisesti tällaisia alueita olivat molemmilla aivopuoliskoilla dorsaalinen ja ventraalinen prefrontaalikorteksi sekä aivosaari. Aivoaktiviteettia mitattiin funktionaalisella magneettikuvauksella. Epälineaarinen valenssiriippuvuus aivoissa oli vallitseva niin emotionaalisille kuville ja äänille kuin toisten kasvonilmeiden havaitsemisen ja subjektiivisen tunnekokemuksenkin tasolla. Tulokset osoittavat, ettei valenssin prosessointi tapahdu aivoissa yksinkertaisesti lineaarisella bipolaarisella tavalla, vaan ilmiö on epälineaarinen ja monitahoinen.
  Julkaisun otsikon käännösEmotionaalisen valenssin edustus ihmisaivoissa
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Sams, Mikko, Vastuuprofessori
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-4761-4
  Sähköinen ISBN978-952-60-4762-1
  TilaJulkaistu - 2012
  OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

  Tutkimusalat

  • valenssi
  • vireystila
  • funktionaalinen magneettikuvaus
  • ihmisaivot
  • korrelaatio

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Emotionaalisen valenssin edustus ihmisaivoissa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä