Renessanssi-yrittäjyys: uusi teoria yritteliäästä kierrättämisestä

Markko Hämäläinen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Yrittäjyys on ilmiö, joka vaikuttaa merkittävästi sekä yrittäjiin itseensä että ympäröivään yhteiskuntaan. Yrittäjyys on nykymaailmassa hyvin yleistä, mutta silti suuri osa uusista yrityksistä epäonnistuu. Epäonnistuneet yrittäjät usein menettävät halunsa yrittää, mikä vaikuttaa yhteiskuntaan. Toisaalta on olemassa myös monia sellaisia yrittäjiä, jotka onnistuvat omaksumaan yritteliäisyyden yleiseksi lähestymistavakseen elämän muillekin osa-alueille riippumatta siitä, menestyikö heidän yritystoimintansa alussa vai ei. Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää, miten tällaiset useita elämänalueita intohimoisesti lähestyvät "renessanssi-yrittäjät" etenevät urallaan. Tavoitteen saavuttamiseksi tein tutkimuksen valtavirrasta poiketen aloittamalla aineiston analyysillä ja luomalla sen perusteella uuden teorian. Tutkimuksen aloitin yleisellä tutkimuskysymyksellä: "Miten yrittäjät, jotka laajasti soveltavat intohimoista lähestymistapaa, etenevät urallaan, ja mikä heitä motivoi?" Teorian muodostaminen perustui lukuisiin kenttähavaintoihin sekä yrittäjien haastatteluihin useissa maissa. Grounded theory -menetelmän ja siihen kuuluvan jatkuvan vertailun avulla yrittäjien käyttäytymisessä havaitut säännönmukaisuudet muutin käsitteiksi, jotka edelleen suhteutin toisiinsa. Jotta teoria ei olisi paisunut liian laajaksi, rajasin sen kehittämisen yhden yrittäjille keskeisen ongelman ympärille. Samalla tutkin sitä, miten yrittäjät pyrkivät tätä keskeistä ongelmaa käsittelemään. Tässä tutkimuksessa keskeiseksi nousseen ongelman nimesin yrittäjien sopivuuden tarpeeksi. Tämä käsite on yrittäjyystutkimuksessa uusi. Sopivuuden tarve tarkoittaa sitä, että yrittäjät haluavat tehdä asioita, jotka sopivat heille ja jotka samalla osaltaan määrittelevät heidät. Monialaisesti intohimoiset yrittäjät – renessanssi-yrittäjät – ratkovat sopivuuden tarvettaan yritteliään kierrättämisen avulla. Tämä on toinen väitöskirjassa esitetty uusi yrittäjyyskäsite. Yritteliään kierrättämisen prosessissa yrittäjät aloittavat uusia projekteja käyttäen ponnahduslautanaan vanhoja projekteja ja niistä kertyneitä resursseja. Tällainen kierrättäminen antaa käyttövoimaa uusille projekteille. Toisaalta se myös luo merkityksen tunnetta, kun otetaan uuteen käyttöön tyhjän panttina olleita resursseja. Samalla kierrättäminen kartuttaa yrittäjän resurssivarastoa ja osoittaa, että olivatpa aiemmat projektit menestyksekkäitä tai eivät, ne kaikki edesauttavat oppimista ja tätä kautta edistävät tulevia projekteja. Tällainen projektien kierrättäminen yhdistää elämän eri osa-alueita, kuten yritystoimintaa, harrastuksia ja yksityiselämää.
Julkaisun otsikon käännösRenessanssi-yrittäjyys: uusi teoria yritteliäästä kierrättämisestä
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Kauranen, Ilkka, Vastuuprofessori
  • Thulesius, Hans, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-5786-6
Sähköinen ISBN978-952-60-5787-3
TilaJulkaistu - 2014
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tutkimusalat

  • yrittäjyys
  • työura
  • yrittäjän ura
  • resurssi
  • kierrättäminen
  • elinkaari
  • grounded theory

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Renessanssi-yrittäjyys: uusi teoria yritteliäästä kierrättämisestä'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä