Reliability assessment of electronic assemblies under multiple interacting loading conditions

Julkaisun otsikon käännös: Elektronisten kokoonpanojen luotettavuuden arviointi useiden vuorovaikuttavienrasitustilojen alaisuudessa

Juha Karppinen

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Tässä väitöstyössä esitellään tulokset useiden eri kokeellisten ja laskennallisten luotettavuuden arviointimenetelmien sovellutuksista elektronisiin kokoonpanoihin. Tulokset osoittavat että perinteiset standardisoidut testimenetelmät eivät useinkaan anna oikeaa kuvaa nykyaikaisten tuotteiden monimutkaisien käyttöympäristöjen aiheuttamista kuormituksista, ja ne voivat johtaa karkeisiin arviointivirheisiin testeissä käytettyjen liiallisten kiihdytystekijöiden vuoksi. Ongelman ratkaisemiseksi tässä työssä esitellään vaihtoehtoinen yhdistelmätestaukseen perustuva luotettavuuden arviointimenetelmä, jossa tuotteiden todelliset käytönaikaiset rasitukset on huomioitu aiempaa todenmukaisemmin. Ehdotetussa menetelmässä kiinnitetään erityistä huomiota vahvempien riippuvuussiteiden luomiseksi materiaaliteknisten luotettavuusanalyysien ja laskennallisten elinikämallinnusten välille. Esitelty luotettavuuden arviointimenetelmä sisältää useampia koetapoja, joiden avulla voidaan karakterisoida ja ennustaa piirilevykokoonpanojen luotettavuutta erilaisissa käyttöympäristöissä. Uuden menetelmän kehityksessä on kiinnitetty erityisesti huomiota piirilevytason juoteliitoksien luotettavuuteen, sillä näiden liitosten käyttäytyminen erilaisten rasitustilojen alaisuudessa on monimutkaista ja ne muodostavat kokoonpanoissa usein luotettavuusriskin. Työssä havainnollistetaan miten useat mikrorakenteelliset mekanismit, kuten erkautumislujittuminen, rakeenkasvu, muodonmuutosnopeuslujittuminen, väsyminen ja uudelleenkiteytyminen, vaikuttavat yhtäaikaisesti juoteliitosten kykyyn kestää rasituksia. Havaintojen pohjalta esitettyjen mikrorakenteellisten mekanismien ja vaikuttavien kuormitustekijöiden välisten vuorovaikutussuhteiden ymmärtäminen mahdollistaa kokonaisvaltaisemman ja tarkemman luotettavuusanalyysin toteuttamisen elektroniikkatuotteille.
  Julkaisun otsikon käännösElektronisten kokoonpanojen luotettavuuden arviointi useiden vuorovaikuttavienrasitustilojen alaisuudessa
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Paulasto-Kröckel, Mervi, Vastuuprofessori
  • Laurila, Tomi, Ohjaaja
  • Mattila, Toni, Ohjaaja
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-4995-3
  Sähköinen ISBN978-952-60-4996-0
  TilaJulkaistu - 2013
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Tutkimusalat

  • yhdistelmärasitustestaus
  • juoteliitos
  • elektroninen kokoonpano
  • mekaaninen kuormitus
  • sähköinen kuormitus
  • lämpökuormitus

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Elektronisten kokoonpanojen luotettavuuden arviointi useiden vuorovaikuttavienrasitustilojen alaisuudessa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä