Reduced-reference methods for measuring quality attributes of natural images in imaging systems

Julkaisun otsikon käännös: Vähennetyn referenssin menetelmiä kuvasysteemien luonnollisen kuvan laatuattribuuttien mittaamiseen

Mikko Nuutinen

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Kuvanlaatututkimuksen päätavoite on aikaansaada laskennallinen malli, joka ennustaa luonnollisen kuvan tai videon visuaalista laatua. Laskennallinen malli korvaisi vaikeasti järjestettävät, aikaa vievät ja kalliit subjektiiviset kokeet. Tämä väitöstutkimus sijoittuu kuvanlaadun tutkimusalueelle ja keskittyy erityisesti kuvannussysteemien, kuten kameroiden ja tulostimien kuvanlaatumittauksen sovelluksiin. Kuvannussysteemien laatua on perinteisesti määritetty testikenttämittauksilla. Testikenttämittaus karakterisoi kuinka kuvannussysteemi toistaa tai vääristää yksinkertaisia testisignaaleja. Testikenttämittaukset eivät kerro miten kuvannussysteemillä kuvattu, esitetty tai tulostettu luonnollinen kuva havaitaan visuaalisen laadun kriteereillä arvioituna. Väitöstutkimuksessa kehitettiin algoritmeja ja menetelmiä sekä kameroille että tulostetulla kuvalle, jotka mittaa kuvanlaatuattribuutteja nimenomaan suoraan luonnollisista kuvista ja joilla voidaan korvata testikenttämittaukset. Kehitetyt menetelmät perustuu vähennetyn referenssin periaatteeseen. Tulostetun kuvan sovelluksissa tulostettu luonnollinen kuva digitoitiin käyttämällä korkealaatuista kameraa sekä useaa valotusta. Digitoinnin jälkeen alkuperäisen kuvan informaation avulla mitattiin tulostetuille luonnollisille kuville laatuattribuutteja. Kameran kuvan sovellukset käytti referenssikameraa, joka kaappasi näkymään liittyvää informaatiota. Näkymäinformaation avulla eri kameroilla kuvatuista luonnollisista kuvista mitattiin laatuattribuutteja. Kehitettyjen menetelmien suorituskyky validioitiin subjektiivisella aineistolla. Verrattuna testikenttämittauksiin, kehitettyjen menetelmien suorituskyky oli korkea ennustettaessa kameralla kuvattujen tai tulostimella tulostettujen luonnollisten kuvien laatua. Tulosten perusteella ehdotetut menetelmät voivat korvata testikenttämenetelmien lisäksi myös pienen skaalan subjektiiviset testiasetelmat. Väitöstutkimus rajattiin käsittelemään ainostaan matalan tason laatuattribuutteja, kuten terävyys, kohina ja värintoisto.
  Julkaisun otsikon käännösVähennetyn referenssin menetelmiä kuvasysteemien luonnollisen kuvan laatuattribuuttien mittaamiseen
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Oittinen, Pirkko, Vastuuprofessori
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-4880-2
  Sähköinen ISBN978-952-60-4881-9
  TilaJulkaistu - 2012
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Tutkimusalat

  • kuvanlaatu
  • luonnollinen kuva
  • testikenttä
  • kamerat
  • tulostimet
  • terävyys
  • kohina
  • rakeisuus
  • väri
  • vähennetyn referenssin menetelmä

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Vähennetyn referenssin menetelmiä kuvasysteemien luonnollisen kuvan laatuattribuuttien mittaamiseen'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä