Recycling of Superbase-Based Ionic Liquid Solvents for the Production of Textile-Grade Regenerated Cellulose Fibers in the Lyocell Process

Sherif Elsayed, Jussi Helminen, Sanna Hellsten, Chamseddine Guizani, Joanna Witos, Marja Rissanen, Antti H. Rantamäki, Paulus Hyväri, Pauliina Varis, Susanne K. Wiedmer, Ilkka Kilpeläinen, Herbert Sixta*

*Tämän työn vastaava kirjoittaja

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleScientificvertaisarvioitu

7 Sitaatiot (Scopus)

Hakutulokset