Quality Attribute Variability in Software Product Lines - Varying Performance and Security Purposefully

Tutkimustuotos

Tutkijat

  • Varvana Myllärniemi

Organisaatiot

Kuvaus

Ohjelmistotuoteperheet ovat tapa tuottaa suunnitelmallisesti toisistaan eroavia ohjelmistotuotteita. Tyypillisesti tuoteperheen tuotteita differentioidaan toisistaan toiminnoilla. Asiakkailla voi kuitenkin olla erilaisia tarpeita liittyen tuotteiden suorituskykyyn, tietoturvaan, luotettavuuteen tai muihin laatuattribuutteihin. On haastavaa rakentaa tuoteperhe, jonka avulla pystytään tehokkaasti ja hallitusti tuottamaan laadullisesti toisistaan eroavia tuotteita. Tämän väitöskirjan tavoitteena oli tutkia miksi ja miten laatuattribuutteja varioidaan tarkoituksellisesti tuoteperheissä. Tutkimus keskittyi kahteen laatuattribuuttiin, suorituskykyyn ja tietoturvaan. Teimme systemaattisen kirjallisuuskatsauksen laatuvarioituvuudesta, kaksi tapaustutkimusta suorituskykyvarioituvuudesta sekä rakensimme artefaktoja ja niitä koskevia teorioita tietoturvavarioituvuudesta. Tulosten mukaan tarkoituksellisella laatuvarioituvuudella voidaan vastata asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin, differentioida tuotteita hinnalla ja tasapainottaa suunnitteluun liittyviä ristiriitoja. Laatua voidaan varioida myös, jotta tuote mukautuisi paremmin toimintaympäristöönsä. Erot laatuattribuuteissa voidaan kommunikoida asiakkaalle ulospäin näkyvinä tuoteominaisuuksina, sisäisinä tuoteresursseina tai tuotteiden toimintaympäristöinä. Ennen kaikkea, tietoturvan erot voidaan kuvata tietoturvauhkien vastakeinoina. Laatuerot voidaan suunnitella tuoteperheen arkkitehtuuriin hyödyntäen ohjelmistoa, laitteistoa tai epäsuoraa laatuvarioituvuutta. Laatuerojen arkkitehtuurisuunnittelu ei yksinään riitä takaamaan haluttuja laatutasoja tuotteisiin, vaan muun varioituvuuden vaikutus laatuun pitää huomioida joko tuoteperheen tai tuotteen tasolla. Tutkimuksen merkitys on seuraava. Emme keskittyneet laatuvarioituuden mallittamiseen, vaan yritimme ymmärtää itse ilmiötä, eli miten laadut varioituvat. Suorituskyky ja tietoturva varioituvat osittain eri tavoin. Esimerkkinä, voi olla vaikeampaa kuvata tietoturvan eroja asiakkaille, mutta tietoturvaerojen suunnittelu ja yksittäisten tuotteiden tuottaminen voi olla suoraviivaisempaa. Tutkimuksemme korosti sekä suunnittelun että asiakkaan ymmärtämistä: sekä tekniset että ei-tekniset näkökulmat tulisi ottaa huomioon tehtäessä päätöksiä siitä, varioidaanko laatua ja miten tästä kerrotaan asiakkaille. Lopuksi, tuotimme empiiriseen näyttöön perustuvaa yleistettävää tietoa teollisista tuoteperheistä.

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
Valvoja/neuvonantaja
Kustantaja
  • Aalto University
Painoksen ISBN978-952-60-6413-0
Sähköinen ISBN978-952-60-6414-7
TilaJulkaistu - 2015
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

    Tutkimusalat

  • ohjelmistotuoteperheet, laatuattribuutit, varioituvuus

ID: 18419024