Pulling the Plug: The Concept, Process, and Outcomes of Organizational Information System Discontinuance

Julkaisun otsikon käännös: Tietojärjestelmien alasajot ja niiden seuraukset organisaatioissa

Tapani Rinta-Kahila

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Nykyajan organisaatiot hyödyntävät tietojärjestelmiä enenevässä määrin. Teknologian kehitys sekä organisaatioiden muuttuvat strategiset tarpeet tekevät kuitenkin käytössä olevien järjestelmien alasajosta päivänpolttavan ilmiön. Ajan myötä järjestelmät vanhentuvat, ja niiden toiminnallisuus heikkenee, jolloin ne on korvattava uusilla. Toisaalta joskus jopa kurantit ja toimivat järjestelmät päädytään ajamaan alas, esimerkiksi erinäisistä strategisista tai operatiivisista syistä. Vaikka järjestelmien käytön lopettamispäätökset ovat ajankohtaisia monissa organisaatioissa, niitä on käsitelty hyvin vähän tieteellisessä kirjallisuudessa. Siinä missä kourallinen olemassa olevia tutkimuksia on kartoittanut alasajoon johtavia tekijöitä, ymmärryksemme alasajoprosesseista sekä niiden seurauksista on edelleen puutteellinen. Tämän väitöskirjan päämääränä on parantaa ymmärrystä tietojärjestelmien alasajopäätöksistä tutkimalla ilmiön käsitteellisiä ulottuvuuksia, analysoimalla alasajoprosesseja sekä kartoittamalla niiden seurauksia. Keskityn kolmeen tutkimuskysymykseen: 1) Mitä tietojärjestelmän alasajo tarkoittaa?; 2) Miten tietojärjestelmien alasajoprosessit toteutuvat organisaatioissa?; ja 3) Mitä seurauksia organisaatioiden tietojärjestelmien alasajolla on? Väitöskirjani koostuu neljästä itsenäisestä tutkimuspaperista, joista kukin antaa vastauksia edellä mainittuihin kysymyksiin. Ensimmäinen paperi kartoittaa merkityksiä, joita tietojärjestelmien käytön lopettamiselle on annettu aiemmassa kirjallisuudessa. Toinen paperi raportoi case-tutkimuksen organisaatiosta, joka on kokenut vaikeuksia legacy-järjestelmänsä alasajossa ja jäänyt lopulta jumiin vanhan ja uuden tietojärjestelmäarkkitehtuurin välimaastoon. Kolmas paperi tutkii tietojärjestelmän alasajon vaikutuksia IT-palveluorganisaatiossa, jossa päätös lopettaa kirjanpidon automaatiota tarjoavan järjestelmän käyttö johti sekasortoon yrityksen kirjanpitoprosessissa. Neljäs paperi tutkii itsepalveluteknologian alasajon vaikutuksia kuluttajan näkökulmasta vähittäiskaupan kontekstissa. Edistän tietojärjestelmätieteen tutkimusta käsitteellistämällä tietojärjestelmien alasajon eri ilmenemismuotoja ja rakentamalla analyyttisen viitekehyksen, jota tulevat aihetta käsittelevät tutkimukset voivat hyödyntää. Löydökseni tuovat uusia näkökulmia myös muihin, tietojärjestelmien alasajoon läheisesti kytkeytyviin teemoihin, kuten legacy-ympäristöjen modernisoinnin haasteisiin ja automaation vaikutuksiin työntekijöiden osaamiseen.
Julkaisun otsikon käännösTietojärjestelmien alasajot ja niiden seuraukset organisaatioissa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Penttinen, Esko, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8256-1
Sähköinen ISBN978-952-60-8257-8
TilaJulkaistu - 2018
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • tietojärjestelmän alasajo
  • tietojärjestelmän korvaaminen
  • organisaatiomuutos
  • muutosprosessi
  • prosessimalli
  • legacy-järjestelmä
  • automaatio
  • itsepalveluteknologia

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Tietojärjestelmien alasajot ja niiden seuraukset organisaatioissa: The Concept, Process, and Outcomes of Organizational Information System Discontinuance'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä