Prosuming Energy – User Innovation and New Energy Communities in Renewable Micro-Generation

Julkaisun otsikon käännös: Kuluttajat tuottajina – Käyttäjäinnovointi ja uudet energiayhteisöt uusiutuvan energian pientuotannossa

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Loppukäyttäjien rooli energiamarkkinoilla on muuttunut passiivisesta kuluttajasta aktiiviseksi energian yhteistuottajaksi. Muutoksen taustalla ovat energian pientuotantoteknologiat, jotka muuttavat kotitalouksien roolia energiajärjestelmässä. Tässä väitöskirjassa tarkastellaan energian tuottaja-kuluttajien ja pientuotantoteknologioiden välistä aktiivista vuorovaikutusta sekä järjestelmien ympärille rakentuneita uudenlaisia yhteistyömuotoja. Työ perustuu ja kontribuoi energian kulutusta, teknologian sosiaalista rakentumista ja käyttäjäinnovaatioita koskevaan tutkimukseen. Sen aineisto muodostuu 52 haastattelusta ja suomalaisilla käyttäjäfoorumeilla vuosina 2011–2012 toteutetusta etnografiasta. Tutkimus pyrkii selvittämään, millaisia uudenlaisia aktiivisen käyttäjyyden muotoja uusiutuvan energian pientuotanto synnyttää. Tutkimus osoittaa, että kotitalouksien energiajärjestelmät rakentuvat evolutionaarisesti: luottamus uusiin pientuotantoteknologioihin kasvaa vähitellen ja tuotantokapasiteettia kasvatetaan luottamuksen vahvistuessa. Uudet pientuotantoteknologiat tulevat usein lisälähteiksi vanhojen rinnalle, ja yhden uusiutuvan energiantuotantoteknologian käyttö johtaa helposti muiden uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon. Kyseistä ilmiötä voidaan kutsua kotouttamispoluksi. Tutkimus valottaa lisäksi uudenlaisten energiayhteisöjen syntymistä käyttäjätukea tarjoavien internetin keskusteluryhmien pohjalta. Perinteisesti paikallisena pidetty yhteisöenergia voi ottaa hajautetun, virtuaalisen toimintamuodon. Yhteisöt tukevat pientuotantoteknologian kotouttamista ja käyttäjien innovatiivisia projekteja, jotka vaihtelevat tee-se-itse-kopioinnista täysin uusiin keksintöihin. Tässä tutkimuksessa tunnistettiin 192 keksintöä tai muutosta, jotka joko paransivat pientuotantoteknologian järjestelmien tuottavuutta, sopivuutta, käytettävyyttä tai huollettavuutta tai alensivat niiden kustannuksia. Kestävän kehityksen tukemisen ja uusiutuvan energian käytön lisäämisen kannalta on olennaista ottaa huomioon joustava sopeutuminen muutoksiin kotitalouksien energiajärjestelmissä. Energiapoliittisten säännösten avulla tulisi tukea järjestelmien riippuvuussuhteiden avaamista ja sellaisten järjestelmien käyttöä, jotka hyödyntävät useita uusiutuvia energialähteitä. Energiajärjestelmien valmistajille tämä tarkoittaa modulaarisuuden ja monikäyttöisyyden merkityksen kasvamista energian pientuotantoteknologioiden kehittämisessä.
Julkaisun otsikon käännösKuluttajat tuottajina – Käyttäjäinnovointi ja uudet energiayhteisöt uusiutuvan energian pientuotannossa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Hyysalo, Sampsa, Vastuuprofessori
  • Lovio, Raimo, Ohjaaja
  • Jalas, Mikko, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-5866-5
Sähköinen ISBN978-952-60-5867-2
TilaJulkaistu - 2014
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • käyttäjäinnovaatio
  • teknologian kotouttaminen
  • energian pientuotanto
  • uusiutuva energia

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Kuluttajat tuottajina – Käyttäjäinnovointi ja uudet energiayhteisöt uusiutuvan energian pientuotannossa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä