Aktiivinen maapolitiikka kunnallisten tavoitteiden edistäjänä

Eero Valtonen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Kaupungistumisen megatrendin ennustetaan jatkuvan lähitulevaisuudessa kaikilla mantereilla. Tällainen kehitys vaatii intensiivistä kiinteistökehitystä, jotta ihmisten ja yritysten urbaanien tilojen tarpeeseen voidaan vastata. Julkishallinto on tärkeässä roolissa siinä, että kiinteistökehitys tapahtuu kestävällä tavalla. Se on myös tavallisesti vastuussa monen yksityisiä kiinteistöjä tukevan julkisen infrastruktuurin tuottamisesta. Näiden tehtäviensä täyttämiseen julkishallinto voi käyttää aktiivista maapolitiikkaa. Tässä työssä tutkitaan millaisia mahdollisuuksia ja haasteita aktiivinen maapolitiikka tarjoaa kunnille edistää julkisia tavoitteita. Työssä tarkastellaan myös aktiivisen maapolitiikan tehokkuutta tavoitteiden edistämisessä ja turvaamisessa. Tutkimuksessa hyödynnetään pragmaattisen tutkimusfilosofian mukaista monimenetelmällistä lähestymistapaa. Empiirinen tutkimus käsittää instituutiotason tapaustutkimukset kolmessa maassa – Suomessa, Ruotsissa ja Alankomaissa – sekä kuusi projektitason tapaustutkimusta laajamittaisista aluekehityshankkeista näissä maissa. Tapaustutkimuksia tukee suomalaisten aluekehityshankkeiden projektipäälliköille kohdistettu kysely. Työssä tehdyn empiirisen tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että julkisvetoisen maan kehittämisen vahvuuksia ovat laadullisten kehitystavoitteiden, arvonleikkauksen ja jossakin määrin koordinoidun kehittämisen edistäminen. Sen heikkoudet puolestaan piilevät julkisen sektorin altistumisessa taloudellisille riskeille. Näiden riskien tehokas hallinta vaikuttaa käytännössä vaikealta. Kumppanuuskaavoitus osoittautui tärkeäksi työkaluksi tässä riskinhallinnassa, joskin tulokset sen tehokkuudesta olivat varsin kaukana rohkaisevista. Empiiriset tulokset korostavat myös pitkäjänteisten maapoliittisten linjausten merkitystä maanomistajien tasapuolisen kohtelun kannalta, kun aktiivista maapolitiikkaa harjoitetaan. Tällaisten maapoliittisten linjausten saavuttaminen voi olla hankalaa demokraattisissa järjestelmissä, joissa poliittisten päätöksentekijöiden toimikaudet ovat suhteellisen lyhytaikaisia. Tämä työ edistää alan tutkimusta analysoimalla sekä institutionaalista järjestelmää että käytännön aluekehityshankkeita useammassa institutionaalisessa kontekstissa, mikä on ollut harvinaista aiemmassa tutkimuksessa. Lisäksi aiempi akateeminen tutkimus aktiivisesta maapolitiikasta on nojannut merkittävästi alankomaalaisiin aineistoihin. Näin ollen tämä työ laajentaa ymmärrystä aktiivisesta maapolitiikasta esittelemällä tuloksia myös Suomesta ja Ruotsista, joissa molemmissa on vahva aktiivisen maapolitiikan traditio. Työ antaa myös ymmärtää, että maankäytön suunnittelun käytäntöjen kohdalla olisi tarvetta uudenlaisille luokitteluille. Akateemisen kontribuutionsa lisäksi työ tarjoaa käytännön päätelmiä suomalaisten päätöksentekijöiden hyödynnettäviksi.
Julkaisun otsikon käännösAktiivinen maapolitiikka kunnallisten tavoitteiden edistäjänä
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Falkenbach, Heidi, Vastuuprofessori
  • Falkenbach, Heidi, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8489-3
Sähköinen ISBN978-952-60-8490-9
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • aktiivinen maapolitiikka
  • arvonleikkaus
  • julkisten kustannusten kattaminen
  • suunnittelutavoitteet
  • kaupungistuminen
  • tasapuolisuus
  • tehokkuus

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Aktiivinen maapolitiikka kunnallisten tavoitteiden edistäjänä'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä