Productivity as a competitive edge of a service firm: Theoretical analysis and a case study of the Finnish banking industry

Julkaisun otsikon käännös: Tuottavuus palveluyrityksen kilpailuetuna - teoreettinen tarkastelu ja sovellutus Suomen pankkitoimialaan

Esa Viitamo

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Uuden talouden myötä palveluiden tuottavuudesta on tullut strategisesti yhä kiinnostavampi ilmiö. Tämä näkyy palvelututkimuksessa, yritystoiminnassa ja elinkeinopolitiikassa. Aiempia ja uusia teoreettisia näkemyksiä hyödyntäen tämä väitöskirjatutkimus kehittää palvelutuottavuuden synteettistä tarkastelukehikkoa. Perinteisen talousteoreettisen ja sosioekonomisen koulukunnan esittämien argumenttien pohjalta väitöstutkimuksen teoreettinen osa hahmottelee palvelutuottavuuden analyysiin ns. arvonluontinäkökulman. Se tutkii teknologian ja tuottavuuden suhdetta markkinoilla kilpailevan palveluyrityksen ja tämän asiakkaan näkökulmasta. Arvonluontinäkökulman mukaan palveluyrityksen tavoite on yrityksen arvon kasvu tuottavuuden avulla. Palvelutuottavuus koostuu skaalatehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. Palvelutuottavuuden kasvu ja muoto riippuvat yrityksen teknologiasta. Arvonluontinäkökulma tarjoaa palvelutuottavuuteen deskriptiivisen tarkastelukehikon. Sitä täydennetään väitöstutkimuksessa selittävällä tarkastelukehikolla, jonka teoriat ja näkökulmat mahdollistavat yrityksen aineettoman palveluteknologian määrittämisen strategian ja organisaation aineellisemmilla piirteillä. Keskeistä kirjallisuutta ovat strateginen johtaminen ja organisaatioiden tutkimus. Väitöstyö osoittaa, että palveluyrityksen strategiaa voidaan tarkastella integroimalla resurssiperustaisen ja rakenteellisen koulukunnan näkökulmat. Teknologian, resurssien ja strategian välisten kytkentöjen avulla integroiva näkökulma selittää palvelutuottavuutta ja sen osatekijöitä. Organisaatio- ja transaktiokustannusteorian argumenttien valossa voidaan päätellä, että organisaatio on keskeinen osa palveluyrityksen teknologiaa, joka on sovitettava yhteen strategian kanssa. Väitöstutkimuksen teoreettisia argumentteja havainnollistetaan vertailevalla tapaustutkimuksella Suomen yleispankkitoiminnasta. Tapaustutkimuksessa hyödynnetään aiempaa ja tutkimuksessa tuotettua lähdeaineistoa. Aiempaa materiaalia on hyödynnetty teknologian ja yritystoiminnan tavoitteiden analysoinnissa pankkitoimialalla. Havainnot pankkialalta osoittavat, että arvonluonnin deskriptiivinen tarkastelukehikko soveltuu hyvin palvelutuottavuuden mittaamisen ja analysoimiseen. Tapaustutkimukseen valittujen kahden pankin Nordean ja Svenska Handelsbankenin haastattelut osoittavat, että niiden tuottavuusregiimit poikkeavat selvästi toisistaan. Tuottavuusregiimillä tarkoitetaan yritysjohdon näkemystä skaalatehokkuuden ja vaikuttavuuden merkityksestä pankin operatiivisessa toiminnassa. Nordean regiimissä korostuu tuotannon ja palveluiden skaalatehokkuus. Svenska Handelsbankenin regiimissä korostuu puolestaan palvelutarjonnan vaikuttavuus asiakkaalle.
Julkaisun otsikon käännösTuottavuus palveluyrityksen kilpailuetuna - teoreettinen tarkastelu ja sovellutus Suomen pankkitoimialaan
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
 • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
 • Wallenius, Hannele, Vastuuprofessori
 • Toivonen, Marja, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-4638-9
Sähköinen ISBN978-952-60-4639-6
TilaJulkaistu - 2012
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tutkimusalat

 • palvelut
 • tuottavuus
 • palvelutuottavuus
 • arvon luonti
 • skaalatehokkuus
 • vaikuttavuus
 • pankkitoimiala
 • Nordea
 • Svenska Handelsbanken

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Tuottavuus palveluyrityksen kilpailuetuna - teoreettinen tarkastelu ja sovellutus Suomen pankkitoimialaan: Theoretical analysis and a case study of the Finnish banking industry'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä