Prior experience shapes speech perception: a behavioural and neuroimaging perspective

Julkaisun otsikon käännös: Aiempi kokemus muokkaa puheen havaitsemista: tarkasteluja behavioraalisten mittausten ja aivokuvantamisen näkökulmasta

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Viimeaikainen kehitys laskennallisissa- ja neurokuvantamismenetelmissä on mahdollistanut aivovasteiden keräämisen aiempaa luonnonmukaisemmille ärsykkeille, kuten sanoille, lauseille ja tarinoille. Tämä on lisännyt ymmärrystämme siitä, miten ihmisaivot prosessoivat puhetta. On kuitenkin epäselvää, kuinka pystymme ymmärtämään äänenlaadultaan heikennettyä puhetta. Epäselvää on myös se, miksi eri henkilöt usein tulkitsevat saman tarinan hyvin eri tavoin. Tämän väitöskirjan tavoitteena on valottaa näitä kysymyksiä tutkimalla aiemman kokemuksen vaikutusta puheen havaitsemiseen. Käyttäytymistä mittaavat kokeet osoittivat, että äänenlaadultaan heikennetyt ääninäytteet ymmärretään paremmin, kun ne esitetään samojen, mutta äänenlaadultaan normaalien ääninäytteiden jälkeen. Ymmärrettävyys kasvoi enemmän lauseille kuin sanoille, kun taas vokaalien tunnistettavuus ei parantunut lainkaan. Kun äänenlaadultaan heikennetyt vokaalit esitettiin äänenlaadultaan normaalien vokaaleiden jälkeen, ne herättivät voimakkaammat magnetoenkefalografia-vasteet kuuloaivokuorella ja sen ympäristössä 130–160 ms:n latensseilla vokaalin alkamisesta. Toiminnallisessa magneettikuvauksessa aiemmin esitetyt äänenlaadultaan normaalit lauseet heijastuivat äänenlaadultaan heikennettyjen lauseiden herättämiin aivovasteisiin useilla aivoalueilla, jotka on liitetty aiemmissa tutkimuksissa muistiin ja toimeenpaneviin prosesseihin. Viimeinen tutkimus osoitti, että koehenkilön perheen kulttuuritausta heijastuu sekä siihen, kuinka henkilö tulkitsee puhuttua tarinaa, että tarinan synnyttämiin aivovasteisiin. Väitöskirjatutkimuksen tulokset osoittavat, että aiempi kokemus voi lisätä puheen ymmärrettävyyttä huomattavasti silloin, kun puhe on äänenlaadultaan heikkoa, ja pitkäkestoiseen muistiin tallennettu sana- ja lausetason informaatio näyttäisi olevan tärkeää tässä prosessissa. Tulokset myös tukevat näkemystä, jonka mukaan primäärikuuloaivokuori ei reagoi ainoastaan akustiseen informaatioon, vaan sen tuottamat vasteet heijastavat myös aiempaa kokemusta. Lisäksi koko elämän aikana koetut kokemukset näyttäisivät vaikuttavan puhutun tarinan tulkintaan ja prosessointiin. Tutkimuksen tulokset lisäävät ymmärrystämme siitä, miten ihmisaivot prosessoivat puhetta akustisesti epäsuotuisissa olosuhteissa. Ymmärrys kulttuuritaustan vaikutuksesta puheen tulkintaan voi myös auttaa ratkaisemaan mahdollisia haasteita eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten välisessä kommunikaatiossa.
Julkaisun otsikon käännösAiempi kokemus muokkaa puheen havaitsemista: tarkasteluja behavioraalisten mittausten ja aivokuvantamisen näkökulmasta
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
 • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
 • Jääskeläinen, Iiro, Vastuuprofessori
 • Sams, Mikko, Vastuuprofessori
 • Tiitinen, Hannu, Ohjaaja
 • May, Patrick, Ohjaaja
 • Jääskeläinen, Iiro, Ohjaaja
 • Koskinen, Miika, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8933-1
Sähköinen ISBN978-952-60-8934-8
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

 • puheen ymmärtäminen
 • semantiikka
 • luonnollinen ärsyke
 • heikko äänenlaatu

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Aiempi kokemus muokkaa puheen havaitsemista: tarkasteluja behavioraalisten mittausten ja aivokuvantamisen näkökulmasta'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä