Portfolio decision analysis for infrastructure and innovation management

Julkaisun otsikon käännös: Portfoliopäätösanalyysi infrastruktuuri- ja innovaatiojohtamisessa

Pekka Mild

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Jokseenkin kaikki yritykset ja julkisorganisaatiot tekevät päätöksiä resurssien allokoimisesta investointikategorioille ja edelleen erilaisille projekteille. Taloudellisilla laskelmilla on tyypillisesti keskeinen merkitys tällaisessa päätöksenteossa, mutta usein on huomioitava myös vaikeasti arvotettavia vaikutuksia, useita tavoitteita, sidosryhmien näkemyksiä ja monenlaisia rajoitusehtoja. Portfoliopäätösanalyysi (PDA) on joukko matemaattisia menetelmiä ja niiden soveltamisproses-seja, joilla tuetaan portfolioiden muodostamista joukosta jakautumattomia projektiehdokkaita. Tässä väitöskirjassa kehitetään monitavoitteinen PDA-menetelmä, Robust Portfolio Modeling (RPM), jossa on valittavana osajoukko projekteja suuresta ehdokasjoukosta tavoitteena tyydyttää useita rinnakkaisia tavoitteita budjetin ja mahdollisten muiden rajoitusehtojen puitteissa pysyen. RPM-menetelmä hyödyntää lineaaris-additiivista arvomallia (painotettu summa) ja mahdollistaa epätäydellisen informaation käytön koskien tavoitteiden painokertoimia, projektien tavoitekoh-taisia arvioita ja projektien kustannuksia. Ydinluku (core index) on RPM-menetelmän keskeinen käsite, joka muodostaa projektikohtaisia päätössuosituksia menetelmässä laskettavasta tehokkai-den portfolioiden joukosta. Ydinluvun avulla nähdään (i) mitkä projektit ovat robusteja valintoja lähtötietojen epävarmuus huomioiden ja (ii) minkä projektien osalta informaation tarkentaminen voi tehokkaimmin johtaa projektivalintojen varmistumiseen ja yksikäsitteisen portfolion suosittelemiseen. Väitöskirja esittelee PDA:n käytännön sovelluksia infrastruktuurien ylläpidon ja innovaatio-toiminnan johtamisessa. Työssä rakennettua RPM-menetelmän sovellusta (Artikkeli [III]) maan-tiesiltojen vuotuisen korjausohjelmoinnin tukemiseen on hyödynnetty toistuvasti Suomen Liiken-nevirastossa. Toinen infrastruktuurisovellus (Artikkeli [IV]) yhdistelee erilaisia operaatiotutki-muksen menetelmiä tukemaan strategisen tason päätöksentekoa tienpidon tuotteiden välisessä rahanjaossa. Kolmas sovellus (Artikkeli [V]) havainnollistaa, kuinka RPM-menetelmää voidaan hyödyntää innovaatioprojektien jälkikäteisarvioinnissa niiden onnistumisen luokittelun tukena. Väitöskirja osoittaa, että RPM-menetelmä ja sen keskeiset käsitteet ovat hyvin ymmärrettäviä ja soveltuvia merkittävien päätösten tukemiseen käytännössä. Menetelmä voidaan räätälöidä hyödyntämään olemassa olevia tietoaineistoja projektiehdokkaista, joita saa laskettavuuden näkökulmasta olla jopa satoja. Toistuvan todellisen käytön saavuttaneet päätösanalyysisovellukset ovat alan kirjallisuudessa varsin harvinaisia, ja väitöskirjassa tehty menetelmäkehitys on jo toiminut uraauurtavana alustana jatkotutkimuksissa PDA-alalla.
Julkaisun otsikon käännösPortfoliopäätösanalyysi infrastruktuuri- ja innovaatiojohtamisessa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
 • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
 • Salo, Ahti, Vastuuprofessori
 • Salo, Ahti, Ohjaaja
 • Liesiö, Juuso, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7282-1
Sähköinen ISBN978-952-60-7281-4
TilaJulkaistu - 2017
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

 • portfoliopäätösanalyysi
 • projektien priorisointi
 • resurssien allokointi
 • moniattribuutinen arvoteoria
 • epätäydellinen informaatio
 • robustisuus
 • sovellukset
 • infrastruktuuriomaisuuden hallinta
 • innovaatiojohtaminen

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Portfoliopäätösanalyysi infrastruktuuri- ja innovaatiojohtamisessa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä