Ydinvoiman poliittinen esileikki – Hyvän määrittely politiikan, talouden ja teknologian risteyksessä

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Tutkimus tarkastelee talouden ja yhteiskunnan suhdetta – politiikkaa, jossa faktat, ideologiat ja nykyhetkeä koskettavat eettiset haasteet kohtaavat – tutkimalla, miten yhteiskunnallinen hyvä määrittyy poliittisissa prosesseissa. Tutkimuksen kohteena on ydinvoimapolitiikka ja analyysikehikkona hegemonisen hyvän käsityksen diskursiivinen luominen – prosessit, joissa suuren mittaluokan projektien jatkuvuus ja niiden yhteiskunnalliset vaikutukset legitimoidaan. Ydinvoimateollisuus toimii poikkeuksellisessa regulaatioympäristössä ja ydinvoimainvestoinnit ovat monilla tavoin riippuvaisia valtiollisesta tuesta. Näin ollen ydinvoimateollisuus tarvitsee myös laajempaa yhteiskunnallista hyväksyntää, rationalisointia ja oikeutusta tuekseen. Tutkielma hyödyntää kirjallisuutta, jossa on käsitelty yhteiskunnan ja hallinnon kasvavaa taloudellistumista. Empiirinen osio keskittyy laajan mittakaavan energiapoliittisiin päätöksiin, uusien ydinvoimaloiden poliittiseen päätöksentekoprosessiin. Tarkastelen vuosilta 2007–2014 keräämääni aineistoa, joka sisältää päätöksentekodokumentteja, yritysten omaa julkista aineistoa, mediassa käytyä julkista keskustelua, osallistuvaa havainnointia ja haastatteluja. Analyysi keskittyy siihen, kuinka prosessissa säilytettiin ja uusinnettiin diskursiivisesti ydinvoiman yhteiskunnallista asemaa organisatoristen ja kontekstuaalisten materiaalisten lähtökohtien muuttuessa. Tutkimus edistää ymmärrystä taloudellisen toiminnan ja politiikan rajapinnoista erityisesti voimakkaasti säännellyn, muutoin erityislaatuisen ja yhteiskunnalle keskeiseksi nähdyn teollisuudenalan kontekstissa. Tulokset osoittavat, että poliittinen päätöksenteko, joka näennäisesti seuraa kunnianhimoista sääntelyä nojaa kuitenkin ideologisiin taustoihin, jotka osittain törmäävät sidosryhmien kokemusten ja näkemysten kanssa. Yhteiskunnallisen hyvän määrittelyssä ei siis pystytä ottamaan huomioon hyvän monimuotoisuutta. Väitän myös, että uusliberalisoitunut ideologia ja politiikan taloudellistunut logiikka eivät vain kasvata sijaansa vaan sulauttavat itseensä hyvinvointiajatteluun perinteisesti liitettyjä arvoja, joita hyödynnetään ristiriitaisten päätösten yhteiskunnallisessa julkisessa oikeuttamisessa. Vaikka ydinvoima onkin ainutlaatuinen tutkimuskohde, tässä työssä tehty analyysi osoittaa talouden ja yhteiskunnan häilyviä rajoja politiikassa, ja erityisesti sen taustalla vaikuttavan normatiivisen logiikan päätöksentekoprosesseissa. Tutkimus luo myös uutta tietoa ydinvoiman muuttuvasta ja samalla pysyvästä asemasta nyky-yhteiskunnassa.
Julkaisun otsikon käännösYdinvoiman poliittinen esileikki – Hyvän määrittely politiikan, talouden ja teknologian risteyksessä
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Tienari, Janne, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7156-5
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tutkimusalat

  • hyvinvointivaltiopolitiikka
  • politiikka
  • taloudellistuminen/ekonomisaatio
  • talous
  • uusliberalismi
  • ydinvoima
  • yhteiskunta

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Ydinvoiman poliittinen esileikki – Hyvän määrittely politiikan, talouden ja teknologian risteyksessä'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä