Platforms of co-creation: Learning interprofessional design practice in creative sustainability

Julkaisun otsikon käännös: Platforms of co-creation : learning interprofessional design practice in creative sustainability

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Tämän päivän muotoilu käsittelee usein kompleksisia ja monitahoisia ongelmia, jotka vaativat useiden toimijoiden, konseptien ja kiinnostusten yhteistä arviointia. Selkeä esimerkki tästä on kestävä kehitys, joka yhdistää tieteen ja politiikan, mutta myös ammattilaisten ja kansalaisten näkemykset ja toiminnan. Akateeminen koulutus on järjestynyt nykyisin yhä selkeämmin temaattisiin kokonaisuuksiin, jotka sisältävät ongelmalähtöistä ja projektipohjaista oppimista. Muotoilu ammatillisena taitona yhteissuunnittelun toteuttamiseen voi tarjota useita menetelmiä tällaiseen oppimiseen. Kestävä kehitys kontekstina haastaa kuitenkin muotoilun ammattina, sekä ne roolit ja rakenteet joille se perustuu. Tämä tutkimus keskittyy moniammatilliseen muotoilukoulutukseen kestävän kehityksen kontekstissa. Tapaustutkimukseni kohteena on Creative Sustainability (CS), Aalto-yliopistossa vuonna 2010 alkanut korkeakoulujen välinen maisteriohjelma. Tutkimusmateriaalina ovat haastattelusarjat ohjelman aloittajista, opettajista ja opiskelijoista vuosilta 2010-2015 sekä muu kerätty kirjallinen materiaali ohjelman alkuvuosilta. Tutkimuksen tulokset lisäävät ymmärrystä siitä, mikä muotoilun suhde on kestävyyteen, minkälaista tukea tarvitaan moniammatillisen muotoilun oppimiseen kestävän kehityksen kontekstissa, ja miten tällainen oppiminen muuttaa itse koulutusta. Analyysin viitekehys perustuu toiminnan teoriaan (cultural-historical activity theory) ja huomioihin sekä käytäntöteoriasta (practice theory) että toimijaverkkoteoriasta (actor-network theory). Työssä tarkastellaan moniammatillisen oppimisen toteutumista kolmivaiheisen rakenteen kautta (priming, implementing, experience), jonka osien välisen dynamiikan ja mahdollisten ristiriitojen pohjalta syntyy syvempi ymmärrys vuorovaikutuksesta. Työ nostaa esiin viisi pääteemaa, joiden ympärille analyysi rakentuu. Tarvitaan riittävä resursointi ja tarvittavien kompetenssien tunnistaminen, jotta käytännön vuorovaikutus voi alkaa ja jotta vuorovaikutuksen tulokset linkittyvät takaisin toimintaan. Tällöin syntyy uudenlaista ammatillisuutta, joka mahdollistaa oppimisympäristön kehittämisen edelleen. CS toi Aalto-yliopistoon uudenlaista yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja opetuksen kehittymistä. Samaan aikaan nämä avaukset synnyttivät kuitenkin myös jännitteitä suhteessa nykyisiin opetuksen ja ohjelmakehityksen käytäntöihin ja rakenteisiin.
Julkaisun otsikon käännösPlatforms of co-creation : learning interprofessional design practice in creative sustainability
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Keinonen, Turkka, Vastuuprofessori
  • Jalas, Mikko, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8135-9
Sähköinen ISBN978-952-60-8136-6
TilaJulkaistu - 2018
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tutkimusalat

  • kestävä kehitys
  • kestävä muotoilu
  • moniammatillisuus
  • tieteidenvälisyys
  • muotoiluopetus
  • toiminnan teoria

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Platforms of co-creation : learning interprofessional design practice in creative sustainability: Learning interprofessional design practice in creative sustainability'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä