Planning competitions as tools towards sustainable community development: A critical case study

Julkaisun otsikon käännös: Suunnittelukilpailut välineenä kohti kestäviä yhdyskuntia – Kriittinen tapaustutkimus

Tiina Merikoski

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Kaupunkien ja yhdyskuntien suunnittelu ovat monimutkaisia tehtäviä, joiden ratkomiseksi vaaditaan laajasti monialaista osaamista ja yhteistyötä. Ympäristön ja ilmastonmuutosten aiheuttamien haasteiden myötä nämä suunnittelutehtävät ovat entistäkin monimutkaisempia ja vaativampia. On paljon, mitä ei vielä edes ymmärretä kestävistä yhdyskunnista, ja uusia ratkaisuja ja innovaatioita tarvitaan. Suunnittelukilpailuja on käytetty yhtenä työvälineenä muutosvoimaisten ratkaisujen tutkimisessa sekä keinona tuottaa tietoa kestävistä yhdyskunnista suunnittelua varten. Tässä työssä tarkastellaan arkkitehtuurikilpailuja yhdyskuntasuunnittelun työvälineenä ja se perustuu kahden tapaustutkimuskohteeseen liittyviin kilpailuaineistoihin: kilpailu Ylläksen uudesta matkailukeskuksesta sekä Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan kilpailu. Aineiston avulla tutkitaan, miten tarkoituksenmukaisesti kilpailuihin jätetyt suunnitelmaehdotukset vastasivat kilpailuohjelmissa asetettuihin vaatimuksiin ja tavoitteisiin. Työn keskeinen havainto on se, että kilpailukäytännöt sisältävät ominaisuuksia, jotka rajoittavat mitä kilpailun avulla voidaan ratkaista. Suunnittelukilpailujen käytännöt perustuvat arkkitehdin ammattikunnan tiedontuottamisen perinteeseen, minkä vuoksi muiden alojen ammattilaisten on vaikea osallistua suunnittelutyöhön. Suunnittelukilpailut eivät siten tuota niitä innovaatioita mitä niiltä odotetaan, eikä uusin tutkimustieto tavoita suunnitteluratkaisuja tehokkaasti. Kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelussa muiden keskeisessä asemassa olevien asiantuntija-alojen tuottama tieto ei ole luettavissa tehdyistä suunnitelmista vaan jää kokonaissuunnitelmien ulkopuoliseksi aineistoksi. Tutkimuksen tuloksina osoitetaan ristiriitaisuuksia suunnittelukilpailujen käytännöissä ja esitetään, miten niitä olisi muutettava, jotta ne tukisivat paremmin monialaista yhteiskehittämistä kestävien yhdyskuntien suunnittelussa. Tutkimuksen tuloksista saadaan kansainvälisestikin sovellettavaa tietoa siitä, mitä kilpailukäytännöiltä ja maankäytön suunnittelulta edellytetään kestävän kehityksen tavoitteiden valossa.
Julkaisun otsikon käännösSuunnittelukilpailut välineenä kohti kestäviä yhdyskuntia – Kriittinen tapaustutkimus
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Mäntysalo, Raine, Vastuuprofessori
  • Staffans, Aija, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-3911-4
Sähköinen ISBN978-952-60-3912-1
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • suunnittelukilpailu
  • kestävä yhdyskunta
  • suunnittelutyökalu
  • tiedontuottaminen
  • monialainen yhteiskehittäminen

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Suunnittelukilpailut välineenä kohti kestäviä yhdyskuntia – Kriittinen tapaustutkimus: A critical case study'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä