Pathways of the Creative Journey - the Significance of a Cruise Ship Concept Design

Julkaisun otsikon käännös: Luovan matkan polut - konseptivaiheen merkitys risteilylaivan suunnittelussa

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Tämä väitöskirjaa tutkii keskeisiä tekijöitä, joilla on vaikutusta ja joiden arvioidaan parantavan ja tasapainottavan risteilyaluksen konseptisuunnitteluprosessin alkuvaihetta konseptoinnin onnistumista edistävällä tavalla. Tämän työn tavoitteena on kehittää konseptisuunnitteluprosessin systemaattisuutta ja tehokkuutta jaksottamalla tämä merkittävä suunnitteluvaihe tarkemmin. Lisäksi tarkastellaan tekijöitä, joilla arvioidaan olevan vaikutusta konseptin onnistumisen kannalta oleellisiin seikkoihin kuten suunnitteluun liittyvään yhteistyön toimivuuteen ja toimintatapoihin sekä työkalujen käyttöön, suunnitelman kypsyyteen, aikataulun pitävyyteen, kustannusten kehitykseen ja mahdollisiin riskeihin.Uuden laivan, erityisesti ns. prototyyppi -aluksen alkusuunnitteluvaiheen jaksottamisella ja selkeyttämisellä on koko prosessia tehostava vaikutus seuraavien suunnitteluvaiheiden sekä laivan rakennusvaiheen osalta. Konseptivaiheen selkeällä ja määrätietoisella ohjauksella on merkittävä vaikutus projektin seuraavien vaiheiden sujuvuuteen koko projektin onnistumisen kannalta. Mitä tarkemmin konseptisuunnittelun eri vaiheet ja sisällöt pystytään määrittämään ja tulokset arvioimaan sitä laadukkaammin ja kustannustehokkaammin uusi laivakonsepti syntyy. Näin konsepti saadaan kypsempänä lanseerattua ns. projektivaiheeseen ja perussuunnitteluvaihe on sujuvampi, kun kaikki kokonaisuuden kannalta merkittävimmät suunnittelukysymykset on huomioitu jo konseptisuunnitteluvaiheessa. Tämä työ on koostettu asiantuntijahaastatteluiden perusteella ja analysoimalla Grounded Theory - menetelmällä tieteellistä kirjallisuutta konseptisuunnittelun periaatteista ja teorioista tieteen ja käytännön välisten aukkojen tunnistamiseksi. Menetelmän perusteella hahmotellun mallin pyrkimyksenä on yhtenäistää sekä tekninen että arkkitehtoninen suunnittelu, laivan hinnan muodostuminen, erilaisten riskien arviointi suunnittelun ja rakentamisen osalta. Virtuaalisten suunnitteluympäristöjen kehittyminen mahdollistaa tämänkaltaisen tuotteen monitahoisen tarkastelun ja määrittelyn jo konseptivaiheessa ja yhä kehittyvien työkalujen uskotaan tarkentavan ja nopeuttavan suunnittelumuutosten päivityksiä sarjalaivojen osalta. Uuteen konseptisuunnittelumalliin on määritelty siihen vaikuttavia kriittisiä menestystekijöitä, jotka tulivat esiin haastatteluissa. Näistä mm. jaettu johtaminen, eri suunnitteluvaiheiden säännöllinen sopimusosapuolten välinen yhdessä arviointi ja asioiden yhteinen eteenpäin vieminen edistää toimintoja tarvittavilla osa-alueilla. Kehitetty malli on validoitu rakennetun prototyyppialuksen konseptisuunnitteluprosessin osa-alueen avulla. Näin todennettuna konseptisuunnittelun alkuvaiheen prosessin tunnistaminen ja jaksotus parantaa laivan suunnitteluprosessia lisäten kehittynyttä suunnittelun ohjauksen ja johtamisen merkitystä suurissa rakennusprojekteissa.
Julkaisun otsikon käännösLuovan matkan polut - konseptivaiheen merkitys risteilylaivan suunnittelussa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Romanoff, Jani, Vastuuprofessori
  • Kujala, Pentti, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-64-0292-5
Sähköinen ISBN978-952-64-0293-2
TilaJulkaistu - 2021
OKM-julkaisutyyppiG4 Monografiaväitöskirja

Tutkimusalat

  • konseptisuunnittelu
  • risteilylaiva
  • etupainotteinen suunnitteluprosessi
  • laivasuunnittelu
  • laivanrakennus

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Luovan matkan polut - konseptivaiheen merkitys risteilylaivan suunnittelussa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä