Palvelukortteli: Konseptin kuvaus ja soveltaminen erilaisiin taajamiin

Ira Verma (Toimittaja), Teemu Kurkela, Pirjo Sanaksenaho, Jarmo Suominen, Jonna-Sarianne Taegen, Erkki Vauramo

Tutkimustuotos: KirjaCommissioned report

Abstrakti

Raportissa tarkastellaan ikääntyneiden tarpeisiin vastaavaa palvelukortteli -konseptia. Siinä esitellään olemassa olevia ikääntyneille suunnattuja palvelu- ja asumiskohteita Ruotsissa, Hollannissa ja Saksassa sekä hyviä käytäntöjä Suomessa. Meneillään olevaa kehitystyötä liittyen ikääntyneiden asumiseen Suomessa tarkastellaan Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen Sotera-instituutin koordinoiman Muuttuva yhteiskunta – Muuttuvat palvelut -hankkeen tulosten kautta.

Palvelukorttelia käsitellään sekä uudisrakentamisen avulla toteutettavana erillishankkeena että täydennys- ja korjausrakentamisen kautta toteutuvana palvelukeskittymänä. Palvelukortteli on hybridirakennus, joka sijaitsee julkisen liikenteen solmukohdassa. Se voi olla matala kylämäinen tilojen verkosto tai tornimainen yksittäinen rakennus. Palvelukorttelin tarkoituksena on täydentää ikääntyneille suunnattua palvelutarjontaa sekä tukea alueellisesti ikääntyneiden itsenäistä asumista. Se voi tarjota palveluasumista tai muistisairaiden ryhmämuotoista asumista. Olemassa olevien resurssien tehokas hyödyntäminen ja paikallisuus ovat lähtökohtana palvelukorttelin toteutukselle. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin verkostoituminen ja
resurssien jaettu käyttö tuottavat synergiaetua palveluntuottajille ja monipuolisia palveluita asukkaille.

Palvelukorttelin toteutuksen lähtökohtana on yhdyskunta- ja väestörakenteen tarkastelu. Tarkastelun avulla tunnistetaan asumispalveluiden tarve. Palvelukorttelin avulla voidaan täydentää asumisratkaisuja ja samalla tukea itsenäisesti asuvia ikääntyneitä. Sen palveluita käyttävät kaikki alueen asukkaat. Keskeinen sijainti on saavutettavuuden ja toiminnan kannalta edellytys. Palvelukortteli tarjoaa palveluille alustan, jossa tilat ovat useiden toimijoiden käytössä. Palvelukorttelin toteutus ja hallinnointi edellyttävät verkostojohtamista ja koordinointia. Jaettujen tilojen käyttö perustuu vuokra- tai käyttösopimuksiin sekä toimijoiden sitoutumiseen. Palvelukorttelin tulee olla mitoitettu paikallisiin olosuhteisiin, kunnan asukaslukuun ja väestön ikärakenteeseen. Resurssien tehokas hyödyntäminen tukee kaikkia alueen asukkaita sekä paikallisia palveluiden tuottajia. Palvelukortteli tukee ennaltaehkäisevää toimintaa sekä ikääntyneiden sosiaalista ja fyysistä kuntoutusta.
Julkaisun otsikon käännösService block: A concept and its application to different population centres
AlkuperäiskieliSuomi
JulkaisupaikkaHelsinki
KustantajaSuomen ympäristökeskus
Sivumäärä86
ISBN (elektroninen) 978-952-11-4725-8
TilaJulkaistu - 27 helmik. 2017
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Julkaisusarja

NimiYmpäristöministeriön raportteja
Numero3/2017
ISSN (elektroninen)1796-170X

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Palvelukortteli: Konseptin kuvaus ja soveltaminen erilaisiin taajamiin'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä