Organizing Service Operations in Manufacturing

Julkaisun otsikon käännös: Palvelujen organisointi valmistavassa teollisuudessa

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Kehittyneiden markkina-alueiden teollisuusyritykset ovat viime vuosina kasvattaneet palvelujen osuutta tarjoamissaan. Ilmiön ympärille on muodostunut laajoja tutkimuskokonaisuuksia ja löydösten avulla on pystytty osoittamaan palvelujen vaikuttavan positiivisesti yrityksen kannattavuuteen ja asemaan markkinoilla. Osoitettujen hyötyjen seurauksena yritysten halu muuttua tuotekeskeisistä organisaatioista kohti palvelukeskeisyyttä on kasvanut, mutta nykytietämys ei tarjoa tarvittavia työkaluja ja malleja muutoksen toteuttamiseksi. Tässä väitöskirjassa tutkitaan teollisuusyritysten muutosta kohti palveluja, sekä tämän muutoksen vaikutuksia organisaation rakenteeseen. Tarkoituksena on havainnollistaa ja kuvata yritysten muutosprosessia tuotekeskeisistä organisaatioista kohti ratkaisukeskeistä toimintatapaa. Väitöskirjassa esitetään erilaisia konkreettisia muutosprosesseja, sekä tähän liitettäviä organisatorisia ratkaisuja. Tutkimus on toteutettu useita laadullisen tutkimuksen menetelmiä hyväksikäyttäen. Analyysitapa on aineistolähtöinen ja teoriaa rakentava. Kokonaisuus on koottu kolmen case-tutkimuksen ympärille. Tämän lisäksi työssä havainnollistetaan ilmiön erityispiirteitä käsitteellisen, teoriaan pohjautuvan analyysin kautta. Tutkimus ottaa kantaa teollisuusyrityksissä tapahtuvaan muutokseen kolmen erillisen osa-alueen valossa. Ensimmäinen ryhmä tuloksia lisää teoreettista ja käytännön ymmärrystä erilaisista poluista joita yritys voi muutoksessaan seurata. Tulokset osoittavat kolme erilaista tapaa muuttua, nk. perinteisen eli asteittaisen siirtymisen, käänteisen siirtymän, sekä osittaisen muutoksen. Toisessa tulosryhmässä havainnollistetaan miten organisaation rakennetta tulee sopeuttaa palveluliiketoiminnan erityispiirteitä tukevaksi. Erilaisten organisaatioratkaisujen soveltuvuutta on arvioitu niin sisäisten rakenteiden kuin toimitusprosessienkin kautta. Työn teoreettinen analyysi osoittaa operatiivisesta ympäristöstä nousevia tekijöitä jotka voivat edesauttaa tai rajoittaa muutosta.
Julkaisun otsikon käännösPalvelujen organisointi valmistavassa teollisuudessa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Eloranta, Eero, Vastuuprofessori
  • Toivonen, Marja, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-4961-8
Sähköinen ISBN978-952-60-4962-5
TilaJulkaistu - 2013
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • palveluoperaatioiden johtaminen
  • palveluiden organisointi
  • palvelullistuminen

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Palvelujen organisointi valmistavassa teollisuudessa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä