Organisaatioiden välinen tiedon rakentaminen eturistiriidassa - fasilitoidun työpajan vuorovaikutuksen tarkastelua

Antero Hirvensalo

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Tutkimukseni kohteena on organisaatioiden välinen tiedon rakentaminen fasilitoidussa vuorovaikutuksessa eturistiriidan aikana. Tutkimuksessani yhdistyy kaksi toisiinsa sidoksissa olevaa ilmiötä: eri organisaatioiden edustajien välinen tietoa rakentava vuorovaikutus eturistiriidan vaikuttaessa, sekä fasilitoijan toiminta vuorovaikutuksen ohjauksessa. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa organisaatioiden tiedon rakentamisen tutkimukseen, jossa on havaittu tarve mikrotason vuorovaikutuksen tarkempaan tutkimukseen. Samalla tavoitteena on tuottaa uutta tietoa fasilitoinnin vaikutuksesta tiedon rakentamiseen. Tutkimuksen kontekstina on fasilitoitu kehittämistyöpaja, jossa kaksi yritystä kehittää yhteistä myyntiprosessia yhteiselle asiakkaalle. Yrityksillä on erilaiset liiketoiminnalliset edut, mikä johtaa eturistiriitoihin työpajan ryhmässä tapahtuvassa vuorovaikutuksessa, eli tiedon rakentamisen poliittiseen prosessiin. Sovellan keskustelunanalyyttistä menetelmää ja teoreettisia lähtökohtia vuorovaikutuksen tarkasteluun. Teen päätelmiä siitä, miten vuorovaikutuksen rakenteet ja yritysten edut ovat yhteydessä toisiinsa, eli miten yritysten edut vuorovaikutuksen tuloksena ilmenevät, ja millainen tiedon rakentamisen poliittinen prosessi on. Tuloksena on kuvaus tiedon rakentamisen poliittisen prosessin sisältämistä tapahtumista. Nämä ovat (1) etujen julkitulo, (2) eturistiriita, (3) näkökulman muutos, (4) oikeutus omalle edulle ja (5) siirtyminen tiedon rakentamiseen. Fasilitoija vaikuttaa vuorovaikutuksessa suoraan etujen julkituloon. Fasilitoija vaikuttaa poliittisen prosessissa tapahtuviin näkökulmien muutoksiin ohjaamalla poliittisen prosessin kertautumista, ja vaikuttaa välillisesti siirtymiseen tiedon rakentamiseen. Tulokset tuovat uutta tietoa tiedon rakentamisen tutkimukselle tuomalla näkyviin, miten organisaatioiden liiketoiminnalliset edut tulevat julki vuorovaikutuksen rakenteiden avulla, ja millaisista tapahtumista poliittinen prosessi koostuu. Tutkimukseni laajentaa fasilitoinnin tutkimusta selvittämällä, miten fasilitoija voi vaikuttaa tiedon rakentamisen poliittiseen prosessiin. Fasilitoinnin avulla organisaatiot voivat käsitellä poliittista prosessia rakentavalla tavalla. Tällä tavoin eturistiriitaa voidaan myös hyödyntää organisaatioiden välistä innovaatiota edistävänä tekijänä.
Julkaisun otsikon käännösInter-organizational knowledge creation during conflict of interest - a study of interaction in a facilitated workshop
AlkuperäiskieliSuomi
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Ekman, Kalevi, Vastuuprofessori
  • Tanskanen, Kari, Vastuuprofessori
  • Smeds, Riitta, Ohjaaja
  • Alin, Pauli, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6152-8
Sähköinen ISBN978-952-60-6153-5
TilaJulkaistu - 2015
OKM-julkaisutyyppiG4 Monografiaväitöskirja

Tutkimusalat

  • organisaatioiden yhteistyö
  • tiedon rakentaminen
  • fasilitointi
  • vuorovaikutus

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Organisaatioiden välinen tiedon rakentaminen eturistiriidassa - fasilitoidun työpajan vuorovaikutuksen tarkastelua'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä