Orchestration of External Resources

Julkaisun otsikon käännös: Orchestration of External Resources

Aki Laiho

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Taloudellista arvon luomisen tavat ovat muutoksessa perustavaa laatua olevalla tavalla. Toimittajien ja kumppanien osuus arvontuotannosta kasvaa niin, että yrityksen ulkopuolelta hankittujen tavaroiden ja palveluiden osuus voi olla jopa 70-80% liikevaihdosta. Näitä toimittajia ja kumppaneita, jotka tuottavat suurimman osan sekä kustannuksista että monesti myös innovaatioista, voidaan pitää yrityksen ulkoisina resursseina. Ulkoisten resurssien hallinta on ongelmallista pääosalle yrityksistä, sillä sisäisiä toimintatapoja ei voida hyödyntää sellaisenaan ulkoisten kumppanien kanssa. Samalla kuitenkin myöskään puhtaasti markkinaehtoiset toimintamallit eivät ole riittäväviä ulkoisten resurssien johtamiseen. Johtamisen näkökulmasta on syntynyt uusia teoreettisia malleja, mm verkostoon perustuvia hallintamalleja sekä hybridimalleja. Tässä tutkimuksessa on selvitetty käytäntöjä ulkoisten resurssien hallintaan, keskittyen valmistavan yrityksen arvoketjun alkupäähän. Tutkimus on tehty ydinyrityksen näkökulmasta. Tutkimuskysymys on: Miten ydinyritys voi johtaa ulkoisia resurssejaan erilaisissa liiketoimintatilanteissa? Tämän tutkimuksen löydökset keskittyvät neljän teeman ympärille. Tulokset osoittavat, että orkesteroinnin käsitteellä on merkitystä ulkoisesta resurssien hallinnan kannalta, ja että käsitteen mukaista toimintaa voidaan tunnistaa empiirisesti. Käsite orkesterointi luonnehtii toimintaa, jossa yritys tarkoituksellisesti johtaa ja vaikuttaa toimittajiinsa ja partnereihinsa tavoilla, jotka menevät perinteistä operatiivisen toimintaa pidemmälle ja laajentavat perinteistä toimittajaverkoston johtamisen sisältöä. Jotta voitaisiin kehittää asianmukainen strategia ulkoisten resurssien hallintaan, yrityksen on tunnistettava ja määriteltävä sen liiketoiminnan kokonaistavoitteet. Erityisesti tulee määritellä painottuminen innovaatioiden ja kustannuskilpailukykyyn keskittymisen välillä. Lisäksi liiketoiminnan tavoitteet on yhdistettävä tavoiteltuun johtamisotteeseen. Osana tätä tutkimusta kehitettiin luokittelumalli johtamistilanteiden tunnistamiseksi. Ostaja-toimittajasuhteet voidaan järjestää tämän mallin dimensioiden mukaan. Vastaavasti orkesterointikäytännöt voidaan mukauttaa tilanteeseen sopiviksi johtamisprofiileiksi. Tutkimus osoittaa, että ulkoisten resurssien orkesterointikäytännöt voidaan jakaa neljään laajempaan ryhmään: arvon tuottamisen strategiaan, tuotteen ja verkon arkkitehtuurin johtamiseen, suhteen hallinnointiin, sekä operatiivisen rajapinnan käytäntöihin. Nämä neljä ryhmää käytäntöjä muodostavat perustan ulkoisten resurssien orkestroinnille.
Julkaisun otsikon käännösOrchestration of External Resources
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Eloranta, Eero, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6525-0
Sähköinen ISBN978-952-60-6526-7
TilaJulkaistu - 2015
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tutkimusalat

  • orkesterointi
  • ulkoisten resurssien johtaminen
  • toimittajaverkoston johtaminen
  • hankintatoimi

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Orchestration of External Resources'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä