Open and collaborative design processes: Meta-Design, ontologies and platforms within the Maker Movement

Julkaisun otsikon käännös: Open and collaborative design processes

Massimo Menichinelli

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Maker-liike on syntynyt suunnittelukäytänteiden ja tutkimuksen kontekstissa, joka on avoin, vertaisuuteen perustuva ja hajautettu, toimintaan perustuva, metasuunniteltu, ontologisesti määritelty, paikallisesti rajattu mutta globaalisti verkottunut ja yhteisökeskeinen. Tutkija osallistui vuosien ajan maker-liikkeen toimintaan ja keskittyi siihen, miten liike käyttää digitaalisia alustoja ja digitaalisen valmistamisen työkaluja yhteissuunnitteluun ja sekä digitaalisten että fyysisten esineiden valmistamiseen avoimen suunnittelun projekteissa. Tutkijan käytännön työn ja tutkimuksen painopiste metasuunnittelijana oli ymmärtää, miten osallistujat voivat tehdä yhteistyötä hajautetuissa järjestelmissä yhteistyöhön perustuvien prosessien suunnitteluun ja hallintaan tarkoitettujen työkalujen ja alustojen avulla. Tämän väitöstyön keskeinen tutkimuskysymys on, miten voimme tukea ja integroida metasuunnittelijoiden tutkimusta ja käytännön työtä avoimen ja yhteissuunnittelun prosessien analysoinnissa, suunnittelussa ja jakamisessa avoimissa, vertais- ja hajautetuissa järjestelmissä. Työn painopiste muotoutui kolmessa päävaiheessa: yhteissuunnittelun prosessien helpottamiseksi laadittiin 1) yleistä suunnitteluperiaatetta, prosesseja ja työkaluja koskevat ohjeet, joita on tarkoitus käyttää 2) suunnittelutyökaluilla ja -työpajoissa, joissa koodataan menetelmiä 3) digitaalisen ontologian ja siihen liittyvän digitaalisen alustan kehittämiseen. Viimeisessä vaiheessa kehitettiin ontologiaa yhteissuunnittelun prosessien kuvaamiseen, dokumentoimiseen, jakamiseen ja suunnitteluun osana laajempaa konseptuaalista viitekehystä OpenMetaDesignia, joka rakentaa ontologian kehittämisprosesseja kuvaavien konseptien päälle ja koodaa sen digitaaliselle alustalle. Ontologian tehtävä on tukea käytännön työtä ja tutkimusta Research through Design -periaatteen kautta, joka ei auta vain käytännön työn ymmärtämisessä, vaan myös ruokkii, ohjaa ja uudistaa sitä. Tässä väitöstyössä tutkitaan sellaisen metasuunnittelijan mahdollista roolia, työtä ja profiilia, joka työskentelee helpottaakseen hajautettuja, avoimia ja yhteistyöhön perustuvia suunnittelu- ja toteutusprosesseja maker-liikkeessä. Näin väitöstyö antaa käsityksen tutkijan työstä sekä strategian ja työkaluja, joilla voidaan tarkastella toisten metasuunnittelijoiden työtä samaan tapaan. Tutkimus käyttää Research through Design -kehystä yhdistämään työn ja tutkimuksen sekä uudelleen määrittelee metasuunnittelun maker-liikkeessä suunnittelumateriaalina toimivien suunnitteluprosessien digitaalisten ontologioiden suunnitteluksi. Pohjimmiltaan se on metadataontologian suunnittelua ontologista suunnittelua varten kehittelemällä bittejä (digitaalisia ympäristöjä) ja atomeja (fyysisiä esineitä) sekä avoimille, vertais- ja hajautetuille järjestelmille että niiden kanssa. Lopulta se uudelleen määrittelee metasuunnittelijat suunnittelijoiksi, mahdollistajiksi, osallistujiksi, kehittäjiksi ja tutkijoiksi, jotka toimivat tiiviinä osana sosiaalisia verkostoja, jotka määrittävät heidän toimintansa ja profiilinsa sekä rajoitukset heidän suunnittelemilleen ontologioille.
  Julkaisun otsikon käännösOpen and collaborative design processes
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Diaz-Kommonen, Lily, Vastuuprofessori
  • Sangüesa Sole, Ramon, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-64-0090-7
  Sähköinen ISBN978-952-64-0091-4
  TilaJulkaistu - 2020
  OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

  Tutkimusalat

  • metasuunnittelu
  • maker-liike
  • alustat
  • ontologia
  • suunnitteluprosessit
  • yhteissuunnittelu
  • avoin suunnittelu

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Open and collaborative design processes: Meta-Design, ontologies and platforms within the Maker Movement'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä