Onko Suomi jäämässä alustatalouden junasta?

Tutkimustuotos: Kirja

Tutkijat

Organisaatiot

  • VTT Technical Research Centre of Finland
  • Health Innovation Academy
  • VTT Technical Research Centre of Finland
  • VTT Technical Research Centre of Finland

Kuvaus

Digitaaliset alustat ja alustatalous nähdään merkittävänä murroksena, joka vaikuttaa myös Suomessa toimiviin yrityksiin. Tässä Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa hankkeessa on haettu vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1. Millä sovellusalueilla Suomessa on parhaat edellytykset digitaalisten palveluekosysteemien ja alustojen syntymiselle? Mitkä ovat näiden sovellusalueiden vahvuudet ja heikkoudet?

2. Millä toimenpiteillä voidaan edistää digitaalisiin alustoihin perustuvan liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä Suomessa ja näihin alustoihin perustuvan liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä?

Tiedonhankinta- ja analysointimenetelminä selvityksessä käytettiin perinteisen kirjallisuuskatsauksen lisäksi asiantuntijoiden haastatteluja, työpajatyöskentelyä, selvitystyössä olevien henkilöiden omia taustatutkimuksia ja kokemuksia, systeemidynaamista mallinnusta sekä yritysten internetissä julkaiseman tiedon analysointia. Hankittu tieto jäsennettiin innovaatiojärjestelmiä ja alustataloutta kuvaaviin viitekehyksiin.

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliSuomi
JulkaisupaikkaHelsinki
KustantajaVALTIONEUVOSTON KANSLIA
Sivumäärä54
ISBN (elektroninen)978-952-287-253-1
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistut kehitykset tai tutkimusraportit tai tutkimukset

Julkaisusarja

NimiValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
KustantajaValtioneuvoston kanslia
Vuosikerta19/2016
ISSN (elektroninen)2342-6799

ID: 13865206