On the Practice of Modeling Software Variability

Julkaisun otsikon käännös: Ohjelmistojen varioituvuusmallituksen käytäntö

Mikko Raatikainen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Ohjelmistotuoteperheet ovat vakiintunut ohjelmistotuotannon kehitystapa joukolle erilaisia tuotteille, joissa uudelleenkäytetään ohjelmistoja noudattaen samaa arkkitehtuuria. Varioituvuuden avulla saavutetaan tuoteperheen tuotteiden erovaisuudet. Varioituvuus on järjestelmän tai artifaktan ominaisuus tehokkaaseen laajentamiseen, muuttamiseen, kustomointiin tai konfigurointiin tiettyä tarvetta varten. Varioituvuutta on tutkittu viime aikoina ja erityisesti erilaisia varioituvuuden mallitustapoja on esitetty. Käytöstä erityisesti teollisuudessa näyttää kuitenkin olevan vähän tutkimustuloksia.  Tämän työn tutkimusongelma käsittelee millaisia mallitustapoja tulisi käyttää tuoteperheen varioituvuuden esittämiseen. Tutkimus noudattaa konstruktiivista tutkimusmetodologiaa. Tutkimusmenetelminä käytämme kirjallisuuskatsausta ja tapaustutkimusta.Tutkimme varioituvuuden mallitustapoja kirjallisuudessa sekä niiden raportoitua käyttöä. Kuvailemme myös varioituuden mallittamista kolmessa tuoteperheessä tapaustutkimuksissa. Varioituuden mallittamiseen esitämme joukon näkökohtia jotka tulisi huomioida kirjallisuuden ja tapaustutkimusten perusteella.  Identifioimme kymmeniä erilaisia varioituvuuden mallitustapoja. Nämä mallitustavat kattavat eri ohjelmistokehityksen eri vaiheet, tekemiset ja artifaktat. Useille mallitustavoille sekä itse kehitetyille mallitustavoille on myös osoitettu käyttöä ja näin ollen arvoa käytännölle, joskaan mikään tapa ei ole vakiintunut.  Näkökohdat puolestaan esittävät päätöksiä joita varioituvuutta mallittaessa täytyy tehdä, korostaen että varioituvuuden voi mallittaa monella tapaa riippuen tilanteesta ja kontekstista. Nämä näkökulmat ovat merkittäviä myös varioituvuus mallien tutkimukselle, jotta tutkimus pystyy vastaamaan käytännön tarpeisiin.
Julkaisun otsikon käännösOhjelmistojen varioituvuusmallituksen käytäntö
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Kauppinen, Marjo, Vastuuprofessori
  • Männistö, Tomi, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8379-7
Sähköinen ISBN978-952-60-8380-3
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • varioituvuus
  • mallitus
  • ohjelmistotuoteperhe.

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Ohjelmistojen varioituvuusmallituksen käytäntö'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä