On improving usability and network management of challenging systems

Julkaisun otsikon käännös: Erityisvälitysverkkojen käytettävyyden ja verkonhallinnan parantaminen

Riku Luostarinen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Moderni Internet rakentuu IP-protokollan päälle, ja liikennöinti perustuu oletukseen yhteydellisestä, pienihävikkisestä ja pieniviiveistö verkosta, jossa kaikki verkoon liittyneet solmut ovat aina saavutettavissa ja voivat viestiä keskenään. Esimerkiksi puolustusvoimissa sekä erilaisissä pelastusoperaatioissa ja kriisinhallinta tehtävissä on kuitenkin käytössä suuri määrä niin kutsuttuja erityisvälitysverkkoja, joissa nämä oletukset eivät päde. Erityisvälitysverkot rakentuvat useiden erilaisten linkki-, verkko- ja kuljetuskerroksenteknologioiden päälle, verkoissa esiintyy luontaisesti suuria viiveitä, häiriöitä ja hävikkiä, ja verkoissa liikennöinti perustuu Delay/Disruption Tolerant Networking (DTN) -pohjaisen päällysverkon (engl. overlay network) käyttöön. Lisäksi erityisvälitysverkkojen käyttäjät ovat tyypillisesti osa hierarkkista organisaatiota, ja käyttäjillä on keskeinen rooli järjestelmän käytössä sekä ylläpidossa. Tässä väitöskirjassa käsitellään erityisvälitysverkkojen käytettävyyden ja verkonhallinnan parantamista. Eritysvälitysverkoissa viiveet, katkonaiset verkkoyhteydet sekä päällysverkon alla käytetyt erilaiset %alemmalla tasolla käytetyt verkkoteknologiat vaikeuttavat järjestelmän verkonhallintaa ja käyttöä. Lisäksi järjestelmien tyypillinen käyttöympäristö sekä erilaisten päätelaitteiden ja eri tasoisten käyttäjien suuri määrä asettavat haasteita käytettävyydelle. Väitöskirja esittelee erilaisia teknisiä ratkaisuja sekä käyttöliittymäsuunnitteluperiaatteita, joiden avulla erityisvälitysverkoissa toimivien järjestelmien käytettävyyttä voidaan parantaa sekä testata. Työssä käydään läpi kahden käytettävyystestin tekninen järjestely, analysoidaan testeistä saadut tulokset sekä esitetään tulosten pohjalta parannusehdotuksia testatuista käyttöliittymistä löydettyjen virheiden korjaamiseksi. Lisäksi väitöskirjassa esitellään ratkaisu eritysvälitysverkkoon liitettyjen verkkoliitäntöjen hallintaan sekä sen pohjalta kehitetty yleinen järjestelmäkomponenttien hallintaan soveluva tekninen ratkaisu. Työssä kuvataan myös organisaatiohierarkiaan pohjautuva järjestelmätason verkonhallintamalli ja puhutaan siitä, miten hierarkia vaikuttaa hallinnan keskittämiseen, verkon laatuun, hallintaan liittyviin rooleihin ja vastuualueisiin, solmujen konfiguroimiseen sekä solmujen väliseen verkonhallintaliikenteeseen. Verrattuna vastaavaan hierarkkiattomaan ratkaisuun, esitetyn mallin todettiin kasvattavan hallintajärjestelmän esiasetusten määrää, mutta lisäävän samalla huomattavasti hallintaratkaisun tehokkuutta liikennöintimäärässä mitattuna.
Julkaisun otsikon käännösErityisvälitysverkkojen käytettävyyden ja verkonhallinnan parantaminen
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Manner, Jukka, Vastuuprofessori
  • Manner, Jukka, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8624-8
Sähköinen ISBN978-952-60-8625-5
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • käytettävyys
  • verkonhallinta

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Erityisvälitysverkkojen käytettävyyden ja verkonhallinnan parantaminen'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä