“NOW THE BAOBAB SHINES!” - CULTURAL LOCALITY INTERFACING WITH INTERDISCIPLINARY PEDAGOGIES IN ARCHITECTURAL EDUCATION

Julkaisun otsikon käännös: “NOW THE BAOBAB SHINES!” - CULTURAL LOCALITY INTERFACING WITH INTERDISCIPLINARY PEDAGOGIES IN ARCHITECTURAL EDUCATION

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Kulttuuristen erojen ja niiden välisten suhteiden ymmärtäminen on olennaista maailmassa, jota leimaavat monitahoiset ja ristiriitaiset tulkinnat. Koska oma kulttuurinen taustamme määrittää tapamme nähdä ja tulkita maailmaa, meidän tulee tietoisesti tavoitella vastavuoroista ymmärtämistä. Näin voimme löytää kestäviä ratkaisuja ajankohtaisiin maailmanlaajuisiin haasteisiin. Tämä väitöskirja käsittelee globaalikestävyyden, kulttuurisen paikallisuuden ja humanitaaristen kriisien teemoja arkkitehtisuunnittelun ja monialaisen pedagogiikan viitekehyksessä. Keskustelu sijoittuu korkeakoulutuksen kontekstiin, ja tutkii arkkitehtuurin monialaisia, sosiokulttuurisia ulottuvuuksia sekä niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia. Teemoja yhdistää tutkimuskysymys: ’Mitä tapahtuu arkkitehtuurin, kulttuurien ja tieteenalojen kohtaamisessa yliopistopedagogiikan näkökulmasta?’ Tutkimuksen tavoitteena on kehittää pedagogisia käytäntöjä monialaiselle arkkitehtikoulutukselle, joiden avulla voidaan vastata globaaleihin humanitaarisiin haasteisiin erilaisissa kulttuuriympäristöissä. Väitöskirja on englanninkielinen monografia. Tutkimuksen ensimmäinen osa käsittelee kulttuurista paikallisuutta ja humanitaarisia haasteita arkkitehtisuunnittelun viitekehyksessä. Se esittelee analyysin etnografisesta tutkimusaineistosta, joka on kerätty kenttätyössä köyhien yhteisöjen kanssa suunniteltujen ja toteutettujen arkkitehtuuriprojektien aikana afrikkalaisessa kontekstissa. Aineistoon liittyvät tutkimus- kysymykset ovat: ’Mikä on arkkitehtuurin ja arkkitehdin rooli globaalien humanitaaristen haasteiden kontekstissa?’ ja ’Mitä kulttuurisia erikoispiirteitä suunnittelijan tulee huomioida toimiessaan itselleen vieraassa kulttuuriympäristössä?’ Aineisto tulkitaan asteittain syvenevän hermeneuttisen kehän kautta. Tämän avulla paljastuu kulttuurisia näkökulmia, yhteisiä tekijöitäja suhteita, jotka määrittävät tilallisia järjestyksiä ja tapojamme käsittää ja hahmottaa tilaa erilaisissa kulttuuriympäristöissä. Toiseksi tutkimus avaa niitä kulttuurisia seikkoja, jotka määrittävät suunnittelua ja rakentamisen prosesseja. Aineistosta tunnistetut kategoriat liittyvät a) kontekstiin, b) kulttuuriin, c) tietoon ja teknologiaan sekä d) yhteiskuntaan. Väitöskirjan toinen osa tarkastelee monialaista arkkitehtikoulutusta ja pohtii sellaisia pedagogisia kehityskulkuja, joiden kautta voidaan edistää kulttuurista ymmärrystä ja köyhien yhteisöjen yhteiskunnallista kehitystä. Temaattiset tutkimuskysymykset ovat: ’Minkälaisia pedagogisia viitekehyksiä voidaan soveltaa monialaiseen arkkitehtuurikoulutukseen?’ ja ’Minkälaiset yliopistopedagogiset kehityssuunnat lisäävät ymmärrystä kulttuurisesta paikallisuudesta?’ Kirja kuvaa kenttäolosuhteissa koettuja tapahtumia, ja keskustelee niistä koulutuksen näkökulmasta. Arkkitehtuurin kulttuurisen paikallisuuden ja monialaisuuden yliopistopedagogiikan yhteys tulee näkyväksi kurssisuunnitelmissa, studio-opetuksessa ja yliopisto-ohjelmissa, joiden avulla tähdätään yhteyksien luomiseen eri tieteenalojen välille. Kulttuurien välinen keskustelu monialaisen korkeakoulutuksen kontekstissa on avointa ja väistää määritelmiä: uudet näkökannat ja tulkinnat ovat aina mahdollisia.
Julkaisun otsikon käännös“NOW THE BAOBAB SHINES!” - CULTURAL LOCALITY INTERFACING WITH INTERDISCIPLINARY PEDAGOGIES IN ARCHITECTURAL EDUCATION
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Joutsiniemi, Anssi, Vastuuprofessori
  • Rose, Christopher, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
  • Korvenmaa, Pekka, Ohjaaja
  • Joutsiniemi, Anssi, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-64-0101-0
Sähköinen ISBN978-952-64-0102-7
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiG4 Monografiaväitöskirja

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin '“NOW THE BAOBAB SHINES!” - CULTURAL LOCALITY INTERFACING WITH INTERDISCIPLINARY PEDAGOGIES IN ARCHITECTURAL EDUCATION'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä