New innovations in pavement materials and engineering : A review on pavement engineering research 2021

Jiaqi Chen, Hancheng Dan, Yongjie Ding, Yangming Gao, Meng Guo, Shuaicheng Guo, Bingye Han, Bin Hong, Yue Hou, Chichun Hu, Jing Hu, Ju Huyan, Jiwang Jiang, Wei Jiang, Cheng Li, Pengfei Liu, Yu Liu, Zhuangzhuang Liu, Guoyang Lu, Jian OuyangXin Qu, Dongya Ren, Chao Wang, Chaohui Wang, Dawei Wang*, Di Wang, Hainian Wang, Haopeng Wang, Yue Xiao, Chao Xing, Huining Xu, Yu Yan, Xu Yang, Lingyun You, Zhanping You, Bin Yu, Huayang Yu, Huanan Yu, Henglong Zhang, Jizhe Zhang, Changhong Zhou, Changjun Zhou, Xingyi Zhu, JTTE Editorial Office

*Tämän työn vastaava kirjoittaja

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliReview Articlevertaisarvioitu

75 Sitaatiot (Scopus)
133 Lataukset (Pure)

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'New innovations in pavement materials and engineering : A review on pavement engineering research 2021'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Engineering