Navigation System for Modular Agricultural Machines using Optimal Control Methods and Industrial Standard Network

Julkaisun otsikon käännös: Navigointijärjestelmä modulaarisille maataloustyökoneille käyttäen optimisäädön menetelmiä ja teollisuuden standardiväyliä

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Maataloudessa on edelleen kasvava tarve tehostaa työkoneiden käyttöä. Kehitys on johtanut yhä suurempiin työkoneisiin ja enenevässä määrin automaation käyttöön. Haasteena on, että sekä traktorien että työkoneiden valmistajia on suuri määrä. Koneiden yhteensopivuutta ratkaisemaan on kehitetty ja yleisesti hyväksytty ISO 11783 standardi, joka määrittelee tiedonsiirron traktorin ja työkoneen välillä. Työn motivaationa oli vähentää kuljettajan työmäärää sekä tehostaa ja tarkentaa peltotyötä. Tämä saavutettiin korvaamalla ihmisen ohjaus automaattisella navigointijärjestelmällä. Koska työkoneiden koko kasvaa, ne ovat yhä useammin hinattavia. Nykyiset kaupalliset navigointijärjestelmät eivät ota hinattavia työkoneita huomioon. Vaatimusten saavuttamiseksi asetettiin kaksi tavoitetta: 1) tutkia ja kehittää navigointijärjestelmää, joka kykenee alle 10 cm työkoneen sivuttaisvirheeseen vähintään 12 km/h työnopeudella todellisissa pelto-olosuhteissa. 2) Pohtia ja esittää menetelmiä, joilla hajautettu ja yleinen yhdistetty navigointijärjestelmä voidaan toteuttaa käyttäen standardin ISO 11783 määrittelemää tiedonsiirtoa. Ratkaisu oli käyttää epälineaarista malliprediktiivistä säädintä (NMPC) polun seurantaan. NMPC:tä käyttäen on mahdollista tehdä säädin, joka ohjaa sekä traktoria että työkonetta optimaalisella tavalla. NMPC:ssä referenssi on kuitenkin aikaperusteinen trajektori ja polunseurannassa referenssi ei ole sidottu aikaan. Muutoksia säätimeen oli tehtävä. Myös muita ongelmia, jotka aiheutuivat NMPC:n käytöstä, ratkaistiin: NMPC tarvitsee systeemistä tarkan tilaestimaatin, joten luotiin optimitilaestimaattori yhdistämään paikalliset ja globaalit paikanmittaukset. Järjestelmässä on suuri määrä asetettavia parametreja, joten puoliautomaattinen viritysjärjestelmä kehitettiin. Referenssipolun tulisi olla toteutettavissa oleva, joten rajoitukset huomioiva polunsuunnittelualgoritmi kehitettiin. Myös NMPC:hen yhdistetty esteiden väistö kehitettiin. Peltotestit osoittivat että kaikki tavoitteet saavutettiin. Navigointijärjestelmän tarkkuus oli sallituissa rajoissa ja järjestelmä kykeni toteuttamaan kokonaisen peltotyön ilman ihmisen puuttumista ohjaukseen, mukaan lukien sähkötolppien väistön. Esimerkkitapauksiin perustuen tarvittavan siirrettävän informaation määrä yhdistetyssä navigoinnissa havainnollistettiin. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että on mahdollista toteuttaa yhdistetty navigointijärjestelmä perustuen ISO 11783 standardiin ja hajauttaa mittaukset ja toimilaitteet väylälle.
  Julkaisun otsikon käännösNavigointijärjestelmä modulaarisille maataloustyökoneille käyttäen optimisäädön menetelmiä ja teollisuuden standardiväyliä
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Visala, Arto, Vastuuprofessori
  • Oksanen, Timo, Ohjaaja
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-5392-9
  Sähköinen ISBN978-952-60-5391-2
  TilaJulkaistu - 2013
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Tutkimusalat

  • työkoneen navigointi
  • polun seuranta
  • epälineaarinen malliprediktiivinen säädin
  • esteen väistö
  • ohjelmistoarkkitehtuuri
  • simulointi
  • virittäminen
  • tilan estimointi

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Navigointijärjestelmä modulaarisille maataloustyökoneille käyttäen optimisäädön menetelmiä ja teollisuuden standardiväyliä'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä