Natural Shape-Retaining Microcapsules With Shells Made of Chitosan-Coated Colloidal Lignin Particles

Tao Zou, Mika Sipponen, Monika Österberg

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleScientificvertaisarvioitu

8 Sitaatiot (Scopus)
103 Lataukset (Pure)

Laitteet