Natural Shape-Retaining Microcapsules With Shells Made of Chitosan-Coated Colloidal Lignin Particles

Tao Zou, Mika Sipponen, Monika Österberg

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleScientificvertaisarvioitu

10 Sitaatiot (Scopus)
109 Lataukset (Pure)

Laitteet