Multidisciplinary fusion engineering

Julkaisun otsikon käännös: Multidisciplinary fusion engineering

Marton Szogradi

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Väitöskirja kuvailee EUROfusion-konsortion Balance of Plant (BoP) työryhmän puitteissa ehdokkaan suorittamia mallinnus- ja analyysitöitä. Suunnitteilla olevan DEMO-voimalaitoksen nykyisten ja tulevien monifysikaalisten haasteiden ratkaisemiseksi kehitettiin laskentaketju, johon kuuluvat plasmafysiikan, hiukkasten kulkeutumisen ja termohydrauliikan osakokonaisuuksien simuloinnit. Fuusiopalon aikana syntyneiden fuusiotuotteiden jakauman luomiseen käytettiin ASCOT ohjelmistoa (R, z) 2D-tilassa. Syntynyttä lähdetermiprofiilia hyödynnettiin seuraavaksi Serpent-ohjelmiston hiukkasten kulkeutumisen mallintamisessa hybridigeometriassa, jossa käytettiin homogeenisia ja CAD-pohjaisia heterogeenisia soluja. Täydentäviä herkkyyssimulointeja tehtiin Serpent-ohjelmistolla skaalautuvuuden ja optimointistrategian tarkastelun kannalta. Apros-ohjelmistolla aikaisemmin tehtyjen DEMO-laitoksen transienttianalyysien tuloksia sekä heliumjäähdytteisellä (HCPB) että vesijäähdytteisellä (WCLL) primääripiirillä tarkasteltiin. Laskentaketjussa syntyviä epävarmuuksia arvioitiin mallinnuksen ja voimalaitoksen toiminnan näkökulmista aikaisemmin toteutettujen vertailuanalyysien ja validointitöiden perusteella.
Julkaisun otsikon käännösMultidisciplinary fusion engineering
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Sand, Andrea, Vastuuprofessori
  • Snicker, Antti, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-64-0921-4
Sähköinen ISBN978-952-64-0922-1
TilaJulkaistu - 2022
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • plasmafysiikka
  • hiukkasten kulkeutuminen
  • termohydrauliikka

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Multidisciplinary fusion engineering'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä