Multi-Probe Roundness Measurement of Large Rotors

Julkaisun otsikon käännös: Ympyrämäisyysmittauksen monianturimenetelmät suurille roottoreille

Tuomas Tiainen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Ympyrämäisyysmittauksen monianturimenetelmillä voidaan erottaa vähintään kolmesta mitatusta anturisignaalista pyörivän kappaleen poikkileikkauksen ympyrämäisyysvirhe sekä keskipisteen liike. Menetelmiä on mahdollista soveltaa myös olosuhteissa, joissa kappaleen keskiön liike on stokastista eikä toistu samanlaisena kierrosten välillä. Menetelmät ovat siten käyttökelpoisia erityisesti hankalasti erillisille mittakoneille sijoitettavien suurten roottorien mittaukseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli parantaa monianturimittauksen tarkkuutta tutkimalla erilaisten mittauksen aikana esiintyvien virheenlähteiden vaikutusta lopulliseen mittaustulokseen. Vaikutusten selvittämiseksi tutkimuksessa simuloitiin mittausta tyypillisissä olosuhteissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös anturikulmista aiheutuvaa harmonista suodattumista ja määritettiin kahdelle eri menetelmälle uudet anturikulmat. Simulaatioiden perusteella muodostettiin jakaumat kolmen tarkastellun ympyrämäisyysmittausmenetelmän virheille. Tuloksista on lisäksi nähtävissä erilaisten asemointivirheiden erilaisia vaikutuksia eri menetelmiin. Tuloksista havaittiin myös, että simuloidut harmonisten komponenttien keskivirheet ja keskihajonnat korreloivat komponenttien matriisiyhtälön hyvyysluvun kanssa. Simulaatioiden ja teoreettisen tarkastelun jälkeen tutkimuksessa sovellettiin monianturimenetelmää teollisten standardien vaatimaan akselin liikkeen mittauksen virheen selvittämiseen. Pyörrevirta-anturilla mitattu heitto jaettiin koskettavien anturien mittausten perusteella monianturimenetelmällä sähköiseen heittoon, keskiön liikkeeseen sekä ympyrämäisyysvirheeseen. Mittaustulosten perusteella tarkasteltiin kriittisesti teollisten standardien heittoon ja sen mittaustapaan liittyviä vaatimuksia. Tutkimuksen tulokset ovat sovellettavissa teknisiin ongelmiin, joissa on tarpeen mitata tarkasti pyörivän kappaleen poikkileikkauksen ympyrämäisyysprofiilia tai keskiön liikettä. Tuloksia on mahdollista hyödyntää monianturimenetelmiä käyttävissä teollisissa sovelluksissa, kuten paperikoneiden telojen mittauksessa ja valmistuksessa.
Julkaisun otsikon käännösYmpyrämäisyysmittauksen monianturimenetelmät suurille roottoreille
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Viitala, Raine, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-64-0195-9
Sähköinen ISBN978-952-64-0196-6
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • monianturi
  • ympyrämäisyys
  • harmoninen suodattuminen

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Ympyrämäisyysmittauksen monianturimenetelmät suurille roottoreille'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä